Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Välkommen till Ilmoitin.fi

Vad kan du använda tjänsten för?

I tjänsten kan du

  • lämna in anmälningar och deklarationer som skapats i olika program
  • läsa inlämnade anmälningar och deklarationer
  • testa att anmälnings- eller deklarationsfilen har korrekt format

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som kan anlitas för att lämna filer som som enligt postbeskrivningar skapats i olika programvaror. Det finns inga webblanketter i tjänsten.

Hur ska du logga in i tjänsten?

Man kan logga in i den webbläsarbaserade e-tjänsten av Ilmoitin.fi med personliga bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. Inloggning i gränssnittet ApiTamoPKI har beskrivits mer ingående i skatt.fi.


Vad för anmälningar och deklarationer kan du lämna?

I tjänsten kan du lämna anmälningar, deklarationer och ansökningar till Skatteförvaltningen och FPA. På sidan Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter ser du per dataflöde autentiserings- och fullmaktskrav för inlämnande av anmälningar och deklarationer.