Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Anvisningar och hjälpmedel

Webbläsare som stöds

Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster fungerar bäst med de nyaste versionerna av webbläsarna Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera och Google Chrome. Gränssnittet eller funktionerna har inte optimerats för mobila enheter.

Inlämnande av flera filer

Du kan skicka flera filer åt gången. Uppladdningen av filerna varierar enligt webbläsaren (ofta går det att välja flera filer genom att hålla knappen Ctrl nedtryckt).

Kontroll och inlämnande av stora material

  • För att försnabba kontrollen och inlämnandet av stora material (över 10 Mt) kan du dela upp materialet i mindre delar eller komprimera det. Komprimerat material kan du lämna in till webbtjänsten Ilmoitin för bakgrundsbehandling. Under bakgrundsbehandlingen utförs kontrollen på materialet i bakgrunden och kontrollresultatet skickas till dig per e-post.

Komprimera stora material

  • Material som är under 10 Mt behöver inte packaskomprimeras, utan det kan skickas som txt-filer.
  • För närvarande kan Ilmoitin.fi bäst behandla filer som har komprimerats i Windowsmiljöer.
  • Komprimeringsprogrammet har ingen betydelse om filnamnstillägget är .zip.
  • Zip-filen får inte vara lösenordsskyddad.
  • Zip-filen får inte ha katalogstrukturer.

Anvisningar för Mac-användare

  • I Macmiljön skapar komprimeringsprogrammet som kommer med operativsystemet Mac-specifika zip-filer.
  • Dessa filer innehåller en metadatakatalog (__MACOSX) och en metadatafil som Ilmoitin.fi inte kan hantera.
  • Därför behövs det ett speciellt komprimeringsprogram för att i Macmiljön skapa en fil som Ilmoitin.fi kan hantera.
  • Ett gratisalternativ är YemuZip ( http://www.yellowmug.com/yemuzip ">), där du kan välja "PC" som zip-filens typ och undvika att metadata från Macmiljön kommer med i filen.

Om det förekommer problem, skicka e-post till tiedonsiirto@vero.fi.

Excel-blankett Uppgifter om försäljning av ett nytt transportmedel till en icke-momsskyldig

Fyll i och skicka denna blankett när du lämnar in uppgifter om försäljningen av ett nytt transportmedel.

Hjälpverktyg för skapande av uppgifter

På sidan Hjälpverktyg består av Excel-blanketter som är avsedda för skapande av uppgifter. Med Excel-blanketterna kan du skapa en fil med kod-uppgiftspar eller med fast längd som skickas elektroniskt till Skatteförvaltningen.

Hjälpverktyg för sändande av flera filer

Här Hjälpverktyg kan du ladda ned ett hjälpverktyg för sändande av flera filer. Med hjälpverktyget kan du skicka flera filer i sänder.

Ofta ställda frågor