Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Anvisning om hur man läser arkivet

I arkivet ser du endast de anmälningar och deklarationer som lämnats in med det användarnamn med vilket du loggat in.

I arkivet för inlämnade anmälningar och deklarationer ser du som standard de anmälningar och deklarationer som lämnats in mellan den föregående månadens första dag och den innevarande dagen. Du kan begränsa arkivsökningen med FO-nummer, första och sista inlämningsdagen. Om du har valt RAKSI-anmälningen som anmälningstyp, kan anmälningarna hämtas även på basis av anmälningskoden.

Av sökresultaten framgår

  • sändningsdagen och klockslaget
  • anmälningen namn, postkod och hur många anmälningar eller deklarationer med respektive postkod fanns i filen.

Materialuppgifterna öppnas med plustecknet (+). Av materialuppgifterna framgår

  • Mottaget material = Materialets ursprungliga namn
  • Överförts till behandling med namnet = det filnamn med vilket materialet skickades till behandling Uppgift som underlättar eventuell felutredning.
  • Kanal = Den kanal via vilken anmälan eller deklarationen har skickats. (Webtamo = www.ilmoitin.fi webbläsarbaserad e-tjänst, Apitamo WS eller Tunneli WS = gränssnitt)

I arkivet för inlämnade bifogade filer och inlämnade Excel-anmälningar och deklarationer ser du som standard de filer som lämnats in mellan den föregående månadens första dag och den innevarande dagen. Du kan begränsa arkivsökningen med FO-nummer, första och sista inlämningsdagen.

Materialuppgifterna är motsvarande som i arkivet för inlämnade anmälningar och deklarationer.

På sidan Stora material som behandlas i bakgrunden ser du datumet och klockslaget då materialet lämnats till bakgrundsbehandlingen, materialets namn samt bakgrundsbehandlingens status. Status kan vara (Väntar på kontroll, Har överförts till behandling, Färdig, Felaktig, tekniskt fel)