Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter

Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter för inlämnande av anmälningar och deklarationer

I den nedanstående tabellen ser du de autentiseringssätt som de olika dataströmmarna kräver, hur stark ska Katso-koden vara och när under dataströmmen kontrolleras auktoriseringen i Katso-koden eller den representationsrätt som motsvarar behörigheten. Klicka på plusknappen (+) framför gruppen för att visa innehållet i dataströmsgruppen.

Årsanmälningar

Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
CRSDAC2 (CRSDAC2)
 • Katso OTP
 • Katso PWD
 • Företagets huvudanvändare
 • Företagets sekundära huvudanvändare
 • Årsanmälningar
 • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
 • Personliga nätbankkoder
 • Namn
 • Autentiseringssättet
 • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
  • Behörigheter och representationsrätter
  • Certifikatet räcker som fullmakt
  • Ingen kontroll av fullmakt
  Fatca (FATCA)
  • Katso OTP
  • Katso PWD
  • Företagets huvudanvändare
  • Företagets sekundära huvudanvändare
  • Årsanmälningar
  • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
  • Personliga nätbankkoder
  • Namn
  • Autentiseringssättet
  • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
   • Behörigheter och representationsrätter
   • Certifikatet räcker som fullmakt
   • Ingen kontroll av fullmakt
   Specifikationer av inköp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS)
   • Katso OTP
   • Katso PWD
   • Företagets huvudanvändare
   • Företagets sekundära huvudanvändare
   • Kontoförande institut
   • Årsanmälningar
   • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
   • Personliga nätbankkoder
   • Namn
   • Autentiseringssättet
   • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
    • Behörigheter och representationsrätter
    • Certifikatet räcker som fullmakt
    • Ingen kontroll av fullmakt
    Årsanmälan om betalda stipendier (VSAPURAE)
    • Katso OTP
    • Katso PWD
    • Företagets huvudanvändare
    • Företagets sekundära huvudanvändare
    • Kontoförande institut
    • Årsanmälningar
    • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
    • Personliga nätbankkoder
    • Namn
    • Autentiseringssättet
    • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
     • Behörigheter och representationsrätter
     • Certifikatet räcker som fullmakt
     • Ingen kontroll av fullmakt
     Anmälan om värdepappersförmedlarnas och placeringsfondernas inköps- och försäljningsspecifikationer (VSAPUUSE)
     • Katso OTP
     • Katso PWD
     • Företagets huvudanvändare
     • Företagets sekundära huvudanvändare
     • Kontoförande institut
     • Årsanmälningar
     • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
     • Personliga nätbankkoder
     • Namn
     • Autentiseringssättet
     • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
      • Behörigheter och representationsrätter
      • Certifikatet räcker som fullmakt
      • Ingen kontroll av fullmakt
      Arvo-osuudet varallisuutena (VSARVORE)
      • Katso OTP
      • Katso PWD
      • Företagets huvudanvändare
      • Företagets sekundära huvudanvändare
      • Kontoförande institut
      • Årsanmälningar
      • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
      • Personliga nätbankkoder
      • Namn
      • Autentiseringssättet
      • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
       • Behörigheter och representationsrätter
       • Certifikatet räcker som fullmakt
       • Ingen kontroll av fullmakt
       Fackföreningsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter (VSATMAKE)
       • Katso OTP
       • Katso PWD
       • Företagets huvudanvändare
       • Företagets sekundära huvudanvändare
       • Kontoförande institut
       • Årsanmälningar
       • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
       • Personliga nätbankkoder
       • Namn
       • Autentiseringssättet
       • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
        • Behörigheter och representationsrätter
        • Certifikatet räcker som fullmakt
        • Ingen kontroll av fullmakt
        Årsanmälan om pensioner och förmåner: Specifikation (VSELERIE)
        • Katso OTP
        • Katso PWD
        • Företagets huvudanvändare
        • Företagets sekundära huvudanvändare
        • Kontoförande institut
        • Årsanmälningar
        • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
        • Personliga nätbankkoder
        • Namn
        • Autentiseringssättet
        • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
         • Behörigheter och representationsrätter
         • Certifikatet räcker som fullmakt
         • Ingen kontroll av fullmakt
         Premier av frivilliga pensionsförsäkringar som privatpersoner tecknat (VSELVAKE)
         • Katso OTP
         • Katso PWD
         • Företagets huvudanvändare
         • Företagets sekundära huvudanvändare
         • Kontoförande institut
         • Årsanmälningar
         • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
         • Personliga nätbankkoder
         • Namn
         • Autentiseringssättet
         • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
          • Behörigheter och representationsrätter
          • Certifikatet räcker som fullmakt
          • Ingen kontroll av fullmakt
          Årsanmälan om pensioner och förmåner: Kontaktperson (VSELVYHT)
          • Katso OTP
          • Katso PWD
          • Företagets huvudanvändare
          • Företagets sekundära huvudanvändare
          • Kontoförande institut
          • Årsanmälningar
          • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
          • Personliga nätbankkoder
          • Namn
          • Autentiseringssättet
          • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
           • Behörigheter och representationsrätter
           • Certifikatet räcker som fullmakt
           • Ingen kontroll av fullmakt
           Offentliga stöd (VSJTUETE)
           • Katso OTP
           • Katso PWD
           • Företagets huvudanvändare
           • Företagets sekundära huvudanvändare
           • Kontoförande institut
           • Årsanmälningar
           • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
           • Personliga nätbankkoder
           • Namn
           • Autentiseringssättet
           • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
            • Behörigheter och representationsrätter
            • Certifikatet räcker som fullmakt
            • Ingen kontroll av fullmakt
            Årsanmälan om de arbetslösas ersättningsdagar (VSKORVPV)
            • Katso OTP
            • Katso PWD
            • Företagets huvudanvändare
            • Företagets sekundära huvudanvändare
            • Kontoförande institut
            • Årsanmälningar
            • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
            • Personliga nätbankkoder
            • Namn
            • Autentiseringssättet
            • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
             • Behörigheter och representationsrätter
             • Certifikatet räcker som fullmakt
             • Ingen kontroll av fullmakt
             Årsanmälan om räntor för vilka källskatt på ränteinkomst utgår: Uppgifter enligt typ av ränta (VSKTVYSL)
             • Katso OTP
             • Katso PWD
             • Företagets huvudanvändare
             • Företagets sekundära huvudanvändare
             • Kontoförande institut
             • Årsanmälningar
             • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
             • Personliga nätbankkoder
             • Namn
             • Autentiseringssättet
             • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
              • Behörigheter och representationsrätter
              • Certifikatet räcker som fullmakt
              • Ingen kontroll av fullmakt
              Årsanmälan donationsavdrag hos fysiska personer (VSLAHVAH)
              • Katso OTP
              • Katso PWD
              • Företagets huvudanvändare
              • Företagets sekundära huvudanvändare
              • Kontoförande institut
              • Årsanmälningar
              • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
              • Personliga nätbankkoder
              • Namn
              • Autentiseringssättet
              • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
               • Behörigheter och representationsrätter
               • Certifikatet räcker som fullmakt
               • Ingen kontroll av fullmakt
               Anmälan om lån och räntor (VSLAINAE)
               • Katso OTP
               • Katso PWD
               • Företagets huvudanvändare
               • Företagets sekundära huvudanvändare
               • Kontoförande institut
               • Årsanmälningar
               • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
               • Personliga nätbankkoder
               • Namn
               • Autentiseringssättet
               • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                • Behörigheter och representationsrätter
                • Certifikatet räcker som fullmakt
                • Ingen kontroll av fullmakt
                Årsanmälan om överskott från andelslag, specifikation (VSOKERIE)
                • Katso OTP
                • Katso PWD
                • Företagets huvudanvändare
                • Företagets sekundära huvudanvändare
                • Kontoförande institut
                • Årsanmälningar
                • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                • Personliga nätbankkoder
                • Namn
                • Autentiseringssättet
                • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                 • Behörigheter och representationsrätter
                 • Certifikatet räcker som fullmakt
                 • Ingen kontroll av fullmakt
                 Årsanmälan om överskott från andelslag, sammandrag (VSOKVYHT)
                 • Katso OTP
                 • Katso PWD
                 • Företagets huvudanvändare
                 • Företagets sekundära huvudanvändare
                 • Kontoförande institut
                 • Årsanmälningar
                 • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                 • Personliga nätbankkoder
                 • Namn
                 • Autentiseringssättet
                 • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                  • Behörigheter och representationsrätter
                  • Certifikatet räcker som fullmakt
                  • Ingen kontroll av fullmakt
                  Anmälan om egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE)
                  • Katso OTP
                  • Katso PWD
                  • Företagets huvudanvändare
                  • Företagets sekundära huvudanvändare
                  • Kontoförande institut
                  • Årsanmälningar
                  • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                  • Personliga nätbankkoder
                  • Namn
                  • Autentiseringssättet
                  • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                   • Behörigheter och representationsrätter
                   • Certifikatet räcker som fullmakt
                   • Ingen kontroll av fullmakt
                   Opintolainavähennyksen lyhennystietojen ilmoittaminen (VSOPLLYH)
                   • Katso OTP
                   • Katso PWD
                   • Företagets huvudanvändare
                   • Företagets sekundära huvudanvändare
                   • Kontoförande institut
                   • Årsanmälningar
                   • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                   • Personliga nätbankkoder
                   • Namn
                   • Autentiseringssättet
                   • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                    • Behörigheter och representationsrätter
                    • Certifikatet räcker som fullmakt
                    • Ingen kontroll av fullmakt
                    Opintolainavähennyksen oikeustietojen ilmoittaminen (VSOPLOIK)
                    • Katso OTP
                    • Katso PWD
                    • Företagets huvudanvändare
                    • Företagets sekundära huvudanvändare
                    • Kontoförande institut
                    • Årsanmälningar
                    • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                    • Personliga nätbankkoder
                    • Namn
                    • Autentiseringssättet
                    • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                     • Behörigheter och representationsrätter
                     • Certifikatet räcker som fullmakt
                     • Ingen kontroll av fullmakt
                     Betalda dividender: Specifikation (VSOSERIE)
                     • Katso OTP
                     • Katso PWD
                     • Företagets huvudanvändare
                     • Företagets sekundära huvudanvändare
                     • Kontoförande institut
                     • Årsanmälningar
                     • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                     • Personliga nätbankkoder
                     • Namn
                     • Autentiseringssättet
                     • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                      • Behörigheter och representationsrätter
                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                      • Ingen kontroll av fullmakt
                      Årsanmälan om delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst (VSOSLAIE)
                      • Katso OTP
                      • Katso PWD
                      • Företagets huvudanvändare
                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                      • Kontoförande institut
                      • Årsanmälningar
                      • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                      • Personliga nätbankkoder
                      • Namn
                      • Autentiseringssättet
                      • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                       • Behörigheter och representationsrätter
                       • Certifikatet räcker som fullmakt
                       • Ingen kontroll av fullmakt
                       Betalda dividender: Sammandrag (VSOSVYHT)
                       • Katso OTP
                       • Katso PWD
                       • Företagets huvudanvändare
                       • Företagets sekundära huvudanvändare
                       • Kontoförande institut
                       • Årsanmälningar
                       • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                       • Personliga nätbankkoder
                       • Namn
                       • Autentiseringssättet
                       • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                        • Behörigheter och representationsrätter
                        • Certifikatet räcker som fullmakt
                        • Ingen kontroll av fullmakt
                        Årsanmälan Återbetalning av kapitalet (VSPAOPAL)
                        • Katso OTP
                        • Katso PWD
                        • Företagets huvudanvändare
                        • Företagets sekundära huvudanvändare
                        • Kontoförande institut
                        • Årsanmälningar
                        • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                        • Personliga nätbankkoder
                        • Namn
                        • Autentiseringssättet
                        • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                         • Behörigheter och representationsrätter
                         • Certifikatet räcker som fullmakt
                         • Ingen kontroll av fullmakt
                         Arbetsgivarens årsanmälan: Mottagarspecifikation (VSPSERIE)
                         • Katso OTP
                         • Katso PWD
                         • Företagets huvudanvändare
                         • Företagets sekundära huvudanvändare
                         • Kontoförande institut
                         • Årsanmälningar
                         • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                         • Personliga nätbankkoder
                         • Namn
                         • Autentiseringssättet
                         • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                          • Behörigheter och representationsrätter
                          • Certifikatet räcker som fullmakt
                          • Ingen kontroll av fullmakt
                          Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation utan kostnadsersättningar (VSPSERIK)
                          • Katso OTP
                          • Katso PWD
                          • Företagets huvudanvändare
                          • Företagets sekundära huvudanvändare
                          • Kontoförande institut
                          • Årsanmälningar
                          • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                          • Personliga nätbankkoder
                          • Namn
                          • Autentiseringssättet
                          • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                           • Behörigheter och representationsrätter
                           • Certifikatet räcker som fullmakt
                           • Ingen kontroll av fullmakt
                           Årsanmälan: Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST)
                           • Katso OTP
                           • Katso PWD
                           • Företagets huvudanvändare
                           • Företagets sekundära huvudanvändare
                           • Kontoförande institut
                           • Årsanmälningar
                           • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                           • Personliga nätbankkoder
                           • Namn
                           • Autentiseringssättet
                           • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                            • Behörigheter och representationsrätter
                            • Certifikatet räcker som fullmakt
                            • Ingen kontroll av fullmakt
                            Arbetsgivarens årsanmälan: Sammandrag (VSPSVYHT)
                            • Katso OTP
                            • Katso PWD
                            • Företagets huvudanvändare
                            • Företagets sekundära huvudanvändare
                            • Kontoförande institut
                            • Årsanmälningar
                            • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                            • Personliga nätbankkoder
                            • Namn
                            • Autentiseringssättet
                            • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                             • Behörigheter och representationsrätter
                             • Certifikatet räcker som fullmakt
                             • Ingen kontroll av fullmakt
                             Virkesköparens årsanmälan: Specifikation (VSPUERIE)
                             • Katso OTP
                             • Katso PWD
                             • Företagets huvudanvändare
                             • Företagets sekundära huvudanvändare
                             • Kontoförande institut
                             • Årsanmälningar
                             • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                             • Personliga nätbankkoder
                             • Namn
                             • Autentiseringssättet
                             • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                              • Behörigheter och representationsrätter
                              • Certifikatet räcker som fullmakt
                              • Ingen kontroll av fullmakt
                              Virkesköparens årsanmälan: Kontaktperson (VSPUVYHT)
                              • Katso OTP
                              • Katso PWD
                              • Företagets huvudanvändare
                              • Företagets sekundära huvudanvändare
                              • Kontoförande institut
                              • Årsanmälningar
                              • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                              • Personliga nätbankkoder
                              • Namn
                              • Autentiseringssättet
                              • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                               • Behörigheter och representationsrätter
                               • Certifikatet räcker som fullmakt
                               • Ingen kontroll av fullmakt
                               Arbetsgivarens årsanmälan: Prestationer som har utbetalts till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE)
                               • Katso OTP
                               • Katso PWD
                               • Företagets huvudanvändare
                               • Företagets sekundära huvudanvändare
                               • Kontoförande institut
                               • Årsanmälningar
                               • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                               • Personliga nätbankkoder
                               • Namn
                               • Autentiseringssättet
                               • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                • Behörigheter och representationsrätter
                                • Certifikatet räcker som fullmakt
                                • Ingen kontroll av fullmakt
                                Specifikation av retroaktiva pensioner (VSTAKELE)
                                • Katso OTP
                                • Katso PWD
                                • Företagets huvudanvändare
                                • Företagets sekundära huvudanvändare
                                • Kontoförande institut
                                • Årsanmälningar
                                • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                • Personliga nätbankkoder
                                • Namn
                                • Autentiseringssättet
                                • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                 • Behörigheter och representationsrätter
                                 • Certifikatet räcker som fullmakt
                                 • Ingen kontroll av fullmakt
                                 Årsanmälan om IskL-räntor, vinst- och fondandelar samt eftermarknadsgottgörelser: Specifikation (VSTVERIE)
                                 • Katso OTP
                                 • Katso PWD
                                 • Företagets huvudanvändare
                                 • Företagets sekundära huvudanvändare
                                 • Kontoförande institut
                                 • Årsanmälningar
                                 • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                 • Personliga nätbankkoder
                                 • Namn
                                 • Autentiseringssättet
                                 • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                  • Behörigheter och representationsrätter
                                  • Certifikatet räcker som fullmakt
                                  • Ingen kontroll av fullmakt
                                  Årsanmälan om IskL-räntor, vinst- och fondandelar samt eftermarknadsgottgörelser: Sammandrag (VSTVVYHT)
                                  • Katso OTP
                                  • Katso PWD
                                  • Företagets huvudanvändare
                                  • Företagets sekundära huvudanvändare
                                  • Kontoförande institut
                                  • Årsanmälningar
                                  • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                  • Personliga nätbankkoder
                                  • Namn
                                  • Autentiseringssättet
                                  • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                   • Behörigheter och representationsrätter
                                   • Certifikatet räcker som fullmakt
                                   • Ingen kontroll av fullmakt
                                   Anmälan om arbetsinkomstuppgifter (VSTYOTUE)
                                   • Katso OTP
                                   • Katso PWD
                                   • Företagets huvudanvändare
                                   • Företagets sekundära huvudanvändare
                                   • Kontoförande institut
                                   • Årsanmälningar
                                   • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                   • Personliga nätbankkoder
                                   • Namn
                                   • Autentiseringssättet
                                   • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                    • Behörigheter och representationsrätter
                                    • Certifikatet räcker som fullmakt
                                    • Ingen kontroll av fullmakt
                                    Årsanmälan om förmedlade utländska dividender (VSULKOSE)
                                    • Katso OTP
                                    • Katso PWD
                                    • Företagets huvudanvändare
                                    • Företagets sekundära huvudanvändare
                                    • Kontoförande institut
                                    • Årsanmälningar
                                    • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                    • Personliga nätbankkoder
                                    • Namn
                                    • Autentiseringssättet
                                    • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                     • Behörigheter och representationsrätter
                                     • Certifikatet räcker som fullmakt
                                     • Ingen kontroll av fullmakt
                                     Till näringsidkare betalda försäkringsprestationer (VSVMAKSE)
                                     • Katso OTP
                                     • Katso PWD
                                     • Företagets huvudanvändare
                                     • Företagets sekundära huvudanvändare
                                     • Kontoförande institut
                                     • Årsanmälningar
                                     • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                     • Personliga nätbankkoder
                                     • Namn
                                     • Autentiseringssättet
                                     • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt

                                      Deklaration av skatter på eget initiativ

                                      Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                      DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, MOMSUPPGIFTER (VSRALVKV)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Mervärdesskatt
                                      • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                      • Företagets MinSkatt
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, UPPGIFTER OM ANNAN SKATT PÅ EGET INITIATIV (VSRMUUKV)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                      • Kontoförande institut
                                      • Företagets MinSkatt
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, UPPGIFTER OM ARBETSGIVARPRESTATIONER (VSRTASKV)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                      • Arbetsgivarprestationer
                                      • Företagets MinSkatt
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt

                                      Sammandragsdeklaration för mervärdesskatt

                                      Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                      Uppgifter om sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (VSRALVYV)
                                      • Katso OTP
                                      • Katso PWD
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Mervärdesskatt
                                      • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                      • Företagets MinSkatt
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt

                                      Inkomstskattedeklarationer

                                      Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                      Skattedeklaration för jordbruk (2) (VSY002)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för fastighetssamfund (4) (VSY004)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för näringsverksamhet rörelseidkare eller yrkesutövare (5) (VSY005)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration; samfälld förmån, statlig inrättning, kommun, församling o.d. (6) (VSY006)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Förteckning på fastigheter som hör till samfundets anläggningstillgångar (18) (VSY018)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för skogsbruk (2C) (VSY02C)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för jordbruk, samtliga gårdsbruksenheter (VSY02Y)
                                      • Katso OTP
                                      • Bokföringsbyrårepresentant
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Näringsidkare
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning av delägare i en näringssammanslutning (35) (VSY035)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning angående fastighetssammanslutningar och sammanslutningar som idkar jord- eller skogsbruk (36) (VSY036)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar (62) (VSY062)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning om koncernförhållanden samt om de samfund där ägarandelen är minst 10% (65) (VSY065)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning av koncernförhållanden för skatteredovisning (66) (VSY066)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för näringsverksamhet näringssammanslutning (6A) (VSY06A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för näringsverksamhet, samfund (6B) (VSY06B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för förening och stiftelse (6C) (VSY06C)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET - UTLÄNDSKT SAMFUND (VSY06U)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning (70) (VSY070)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Laskelma yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitosta ja luovutustappiosta (71) (VSY071)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av dividendinkomster och övriga poster av vinstutdelningsnatur (73) (VSY073)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund (74) (VSY074)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands (75) (VSY075)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Allmännyttiga föreningars och stiftelser fastigheter (76) (VSY076)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Uträkning av resultatet från näringsverksamhet (77) (VSY077)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning om internprissättning (78) (VSY078)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Yrkande om utbildningsavdrag inom näringsverksamhet (79) (VSY079)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av samfunds resultat från personlig förvärvskälla (7A) (VSY07A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av resultatet inom näringsverksamhetens personliga förvärvskälla (7B) (VSY07B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av resultatet inom jordbrukets personliga förvärvskälla (7C) (VSY07C)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      HYRESINKOMSTER, Fastighet (VSY07K)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av samfundets och den samfällda förmånens resultat från jordbrukets förvärvskälla (7M) (VSY07M)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Redogörelse för nettoränteutgifter vid näringsverksamheten (81) (VSY081)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund (8A) (VSY08A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av en näringssammanslutning, rörelseidkare eller yrkesutövare (8B) (VSY08B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar (9A) (VSY09A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning av avskrivningar som inte dragits av i beskattningen (12A) (VSY12A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Förteckning på näringssammanslutningens och rörelseidkarens eller yrkesutövarens fastigheter som hör till anläggningstillgångar (18B) (VSY18B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning hos näringssammanslutningar, rörelseidkare och yrkesutövare (70A) (VSY70A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattefria överlåtelsevinster och överlåtelseförluster som inte kan dras av i beskattningen (71A) (VSY71A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattepliktiga överlåtelsevinster samt i beskattningen avdragbara överlåtelseförluster (71B) (VSY71B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av dividender och räntor på andelskapitalet som mottagits av en näringssammanslutning (73B) (VSY73B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (79A) (VSY79A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring (VSYENN)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Näringsidkare
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Ansökan om återbäring av accis på energiprodukter (EVPH) (VSYEVP)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Tilläggsförklaringar (SELVI) (VSYSEL)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Styrelseledamot
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Likvidator
                                      • Bolagsman
                                      • 010
                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt

                                      Direktöverföringar

                                      Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                      Försäkringsuppgifter enligt arvs- och gåvoskattelagen (E)
                                      • Katso OTP
                                      • Katso PWD
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Arbetsgivarprestationer
                                      • Årsanmälningar
                                      • 63-74
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Namn
                                      • Autentiseringssättet
                                      • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                       • Behörigheter och representationsrätter
                                       • Certifikatet räcker som fullmakt
                                       • Ingen kontroll av fullmakt
                                       Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE)
                                       • Katso OTP
                                       • Katso PWD
                                       • Företagets huvudanvändare
                                       • Företagets sekundära huvudanvändare
                                       • Årsanmälningar
                                       • 23-32
                                       • Personliga nätbankkoder
                                       • Namn
                                       • Autentiseringssättet
                                       • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                        • Behörigheter och representationsrätter
                                        • Certifikatet räcker som fullmakt
                                        • Ingen kontroll av fullmakt
                                        Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE)
                                        • Katso OTP
                                        • Katso PWD
                                        • Företagets huvudanvändare
                                        • Företagets sekundära huvudanvändare
                                        • Årsanmälningar
                                        • 23-32
                                        • Personliga nätbankkoder
                                        • Namn
                                        • Autentiseringssättet
                                        • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                         • Behörigheter och representationsrätter
                                         • Certifikatet räcker som fullmakt
                                         • Ingen kontroll av fullmakt
                                         Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE)
                                         • Katso OTP
                                         • Katso PWD
                                         • Företagets huvudanvändare
                                         • Företagets sekundära huvudanvändare
                                         • Årsanmälningar
                                         • 23-32
                                         • Personliga nätbankkoder
                                         • Namn
                                         • Autentiseringssättet
                                         • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                          • Behörigheter och representationsrätter
                                          • Certifikatet räcker som fullmakt
                                          • Ingen kontroll av fullmakt
                                          Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstuppgifter (VKTYOSVA)
                                          • Katso OTP
                                          • Katso PWD
                                          • Företagets huvudanvändare
                                          • Företagets sekundära huvudanvändare
                                          • Arbetsgivarprestationer
                                          • Årsanmälningar
                                          • 28-40,15-27
                                          • Personliga nätbankkoder
                                          • Namn
                                          • Autentiseringssättet
                                          • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                           • Behörigheter och representationsrätter
                                           • Certifikatet räcker som fullmakt
                                           • Ingen kontroll av fullmakt

                                           Fpa

                                           Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                           KELA - Esitetty työtulo (ESITETTYTYOTULO)
                                           • Katso OTP
                                           • Katso PWD
                                           • Företagets huvudanvändare
                                           • Ansökningar, betalningar och beslut
                                           • Företagets sekundära huvudanvändare
                                           • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                              • Behörigheter och representationsrätter
                                              • Certifikatet räcker som fullmakt
                                              • Ingen kontroll av fullmakt
                                              KELA - Hakemus SV18 (HAKEMUSSV18)
                                              • Katso OTP
                                              • Katso PWD
                                              • Företagets huvudanvändare
                                              • Ansökningar, betalningar och beslut
                                              • Företagets sekundära huvudanvändare
                                              • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                 • Behörigheter och representationsrätter
                                                 • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                 • Ingen kontroll av fullmakt
                                                 KELA - Hakemus SV18P (HAKEMUSSV18P)
                                                 • Katso OTP
                                                 • Katso PWD
                                                 • Företagets huvudanvändare
                                                 • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                 • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                 • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                    • Behörigheter och representationsrätter
                                                    • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                    • Ingen kontroll av fullmakt
                                                    KELA - Hakemus Y17 (HAKEMUSY17)
                                                    • Katso OTP
                                                    • Katso PWD
                                                    • Företagets huvudanvändare
                                                    • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                    • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                    • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                       • Behörigheter och representationsrätter
                                                       • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                       • Ingen kontroll av fullmakt
                                                       KELA - Ilmoitus poissaolosta (ILMOITUSPOISSAOLOSTA)
                                                       • Katso OTP
                                                       • Katso PWD
                                                       • Företagets huvudanvändare
                                                       • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                       • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                       • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                          • Behörigheter och representationsrätter
                                                          • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                          • Ingen kontroll av fullmakt
                                                          KELA - Lisäselvitys (LISASELVITYS)
                                                          • Katso OTP
                                                          • Katso PWD
                                                          • Företagets huvudanvändare
                                                          • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                          • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                          • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                             • Behörigheter och representationsrätter
                                                             • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                             • Ingen kontroll av fullmakt
                                                             KELA - Lisäselvitys SV18 (LISASELVITYSSV18)
                                                             • Katso OTP
                                                             • Katso PWD
                                                             • Företagets huvudanvändare
                                                             • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                             • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                             • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                                • Behörigheter och representationsrätter
                                                                • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                KELA - Lisäselvitys SV18P (LISASELVITYSSV18P)
                                                                • Katso OTP
                                                                • Katso PWD
                                                                • Företagets huvudanvändare
                                                                • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                                • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                                   • Behörigheter och representationsrätter
                                                                   • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                   • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                   FPA Arbetsgivarens ansökan om ersättning för semesterkostnader som betalats under föräldraledigheten (SARASV18)
                                                                   • Katso OTP
                                                                   • Katso PWD
                                                                   • Företagets huvudanvändare
                                                                   • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                                   • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                   • 115-124
                                                                      • Behörigheter och representationsrätter
                                                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                      FPA Anmälan om av arbetsgivaren utbetald lön (SARAY17)
                                                                      • Katso OTP
                                                                      • Katso PWD
                                                                      • Företagets huvudanvändare
                                                                      • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                      • 115-124
                                                                         • Behörigheter och representationsrätter
                                                                         • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                         • Ingen kontroll av fullmakt

                                                                         Andra anmälningar och deklarationer

                                                                         Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                                                         Verotuksen maakohtainen raportti CbC/DAC4 (CBCDAC4)
                                                                         • Katso OTP
                                                                         • Katso PWD
                                                                         • Företagets huvudanvändare
                                                                         • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                         • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                                                         • Årsanmälningar
                                                                         • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                                         • Personliga nätbankkoder
                                                                         • Namn
                                                                         • Autentiseringssättet
                                                                         • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                          • Behörigheter och representationsrätter
                                                                          • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                          • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                          Anmälan om utredningsskyldig (CBCSEL)
                                                                          • Katso OTP
                                                                          • Katso PWD
                                                                          • Företagets huvudanvändare
                                                                          • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                          • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                                                          • Årsanmälningar
                                                                          • 010
                                                                           • Veroasioiden hoito
                                                                           • Veroilmoittaminen
                                                                           • 010
                                                                           • Behörigheter och representationsrätter
                                                                           • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                           • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                           Ansökan om källskattekort (TAS)
                                                                           • Katso OTP
                                                                           • Företagets huvudanvändare
                                                                           • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                           • Återbäringar av källskatt/ansökan om källskattekort
                                                                           • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                                           • Personliga nätbankkoder
                                                                           • Namn
                                                                           • Autentiseringssättet
                                                                           • Att ansöka om källskatteåterbäring och källskattekort
                                                                           • Deklarationen eller anmälan kan lämnas in för vilket FO-nummer som helst
                                                                           • Behörigheter och representationsrätter
                                                                           • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                           • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                           Ansökan om återbäring av källskatt (WHT)
                                                                           • Katso OTP
                                                                           • Företagets huvudanvändare
                                                                           • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                           • Återbäringar av källskatt/ansökan om källskattekort
                                                                           • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                                           • Personliga nätbankkoder
                                                                           • Namn
                                                                           • Autentiseringssättet
                                                                           • Att ansöka om källskatteåterbäring och källskattekort
                                                                           • Deklarationen eller anmälan kan lämnas in för vilket FO-nummer som helst
                                                                           • Behörigheter och representationsrätter
                                                                           • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                           • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                           Anmälan om ändring av ett bostadssamfunds ägare (VSIOMVAS)
                                                                           • Katso OTP
                                                                           • Katso PWD
                                                                           • Företagets huvudanvändare
                                                                           • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                           • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                           • Lämnare av jämförelseuppgifter
                                                                           • 010
                                                                           • Personliga nätbankkoder
                                                                           • Namn
                                                                           • Autentiseringssättet
                                                                           • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                            • Behörigheter och representationsrätter
                                                                            • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                            • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                            Anmälan om överlåtelseskatt (6012R) (VSVARAIN)
                                                                            • Katso OTP
                                                                            • Katso PWD
                                                                            • Företagets huvudanvändare
                                                                            • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                            • Årsanmälningar
                                                                            • Mervärdesskatt
                                                                            • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                            • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                                                            • Arbetsgivarprestationer
                                                                            • Lämnare av jämförelseuppgifter
                                                                            • 010
                                                                            • Personliga nätbankkoder
                                                                            • Namn
                                                                            • Autentiseringssättet
                                                                            • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                             • Behörigheter och representationsrätter
                                                                             • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                             • Ingen kontroll av fullmakt

                                                                             Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande

                                                                             Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                                                             Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande - Uppgifter om den uppgiftsskyldige (VSRAKYHT)
                                                                             • Katso OTP
                                                                             • Katso PWD
                                                                             • Företagets huvudanvändare
                                                                             • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                             • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                             • Lämnare av jämförelseuppgifter
                                                                             • 010,150
                                                                             • Personliga nätbankkoder
                                                                             • Namn
                                                                             • Autentiseringssättet
                                                                             • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                              • Behörigheter och representationsrätter
                                                                              • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                              • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                              Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande - Uppgifter om arbetstagare (VSTYONTE)
                                                                              • Katso OTP
                                                                              • Katso PWD
                                                                              • Företagets huvudanvändare
                                                                              • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                              • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                              • Lämnare av jämförelseuppgifter
                                                                              • 010,150
                                                                              • Personliga nätbankkoder
                                                                              • Namn
                                                                              • Autentiseringssättet
                                                                              • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                               • Behörigheter och representationsrätter
                                                                               • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                               • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                               Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande - Uppgifter om entreprenader (VSURAKKA)
                                                                               • Katso OTP
                                                                               • Katso PWD
                                                                               • Företagets huvudanvändare
                                                                               • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                               • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                               • Lämnare av jämförelseuppgifter
                                                                               • 010,150
                                                                               • Personliga nätbankkoder
                                                                               • Namn
                                                                               • Autentiseringssättet
                                                                               • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                • Behörigheter och representationsrätter
                                                                                • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                • Ingen kontroll av fullmakt

                                                                                Skattenummeruppgifter

                                                                                Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                                                                Kontroll av skattenummerregistrering (VEROKYSE)
                                                                                • Katso OTP
                                                                                • Katso PWD
                                                                                • Företagets huvudanvändare
                                                                                • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                                • Företagets MinSkatt
                                                                                • Lämnare av jämförelseuppgifter
                                                                                • Årsanmälningar
                                                                                • 8-21
                                                                                • Personliga nätbankkoder
                                                                                • Namn
                                                                                • Autentiseringssättet
                                                                                • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                 • Behörigheter och representationsrätter
                                                                                 • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                 • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                                 Skattenummerbegäran (VERONUME)
                                                                                 • Katso OTP
                                                                                 • Katso PWD
                                                                                 • Företagets huvudanvändare
                                                                                 • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                 • Årsanmälningar
                                                                                 • Lämnare av jämförelseuppgifter
                                                                                 • 23-32
                                                                                 • Personliga nätbankkoder
                                                                                 • Namn
                                                                                 • Autentiseringssättet
                                                                                 • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                  • Behörigheter och representationsrätter
                                                                                  • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                  • Ingen kontroll av fullmakt

                                                                                  Dataflöden för förfrågningar

                                                                                  Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                                                                  Kontroll av momsskyldigheten (VSALVTAR)
                                                                                  • Katso OTP
                                                                                  • Katso PWD
                                                                                  • Företagets huvudanvändare
                                                                                  • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                  • Årsanmälningar
                                                                                  • 19-30
                                                                                  • Personliga nätbankkoder
                                                                                  • Namn
                                                                                  • Autentiseringssättet
                                                                                  • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                   • Behörigheter och representationsrätter
                                                                                   • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                   • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                                   Kontroll av förskottsuppbördsregistrering (VSENPERE)
                                                                                   • Katso OTP
                                                                                   • Katso PWD
                                                                                   • Företagets huvudanvändare
                                                                                   • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                   • Årsanmälningar
                                                                                   • 19-30
                                                                                   • Personliga nätbankkoder
                                                                                   • Namn
                                                                                   • Autentiseringssättet
                                                                                   • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                    • Behörigheter och representationsrätter
                                                                                    • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                    • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                                    Begäran om referensnummer för skatter på eget initiativ (VSGVIITE)
                                                                                    • Katso OTP
                                                                                    • Katso PWD
                                                                                    • Företagets huvudanvändare
                                                                                    • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                    • Lämnare av jämförelseuppgifter
                                                                                    • Årsanmälningar
                                                                                    • 010
                                                                                    • Personliga nätbankkoder
                                                                                    • Namn
                                                                                    • Autentiseringssättet
                                                                                    • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                     • Behörigheter och representationsrätter
                                                                                     • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                     • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                                     Jämförelseuppgifterna om moms på import (VSTULLER) (VSTULLER)
                                                                                     • Katso OTP
                                                                                     • Katso PWD
                                                                                     • Företagets huvudanvändare
                                                                                     • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                     • VEROkausiveroilmoittaja
                                                                                     • VEROverotili
                                                                                     • 010
                                                                                     • Personliga nätbankkoder
                                                                                     • Namn
                                                                                     • Autentiseringssättet
                                                                                     • Veroasioiden hoito
                                                                                     • Veroilmoittaminen
                                                                                     • 010
                                                                                     • Behörigheter och representationsrätter
                                                                                     • Veroasioiden hoito
                                                                                     • Veroilmoittaminen
                                                                                     • 010