Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Hjälpverktyg

11/2022 Microsoft har skärpt skyddsinställningarna för Excel-makron i version 2208 av Excel. Användaren måste separat godkänna körningen av Excel-makron i enlighet med följande anvisning: Hjälp

Anmälan om ändring av planuppgifter och om ändring av uppgifter om obebyggda byggplatser

Med hjälp av dessa verktyg kan kommunerna bilda CSV-filer för att lämna uppgifter om planuppgiftsändringar och ändringar beträffande obebyggda byggplatser till Skatteförvaltningen. Anvisning - Att bilda CSV-filer.

Hjälpverktyg för landskoder som TaMo accepterat för de olika dataflödena

Här uppräknas ISO3166-landskoder, skatteavtalsländer och EU-länder som TaMo accepterat för de olika dataflödena

Hjälpverktyg för skapande av filer

Med dessa Excel-blanketter kan man skapa en fil med fil med fast längd som skickas elektroniskt till Skatteförvaltningen.

Excel-blanketterna har sparats i xlsm-format. För att fungera korrekt behöver du ha Microsoft Excel 2007 eller nyare. Om du använder Office365 Excel ska du öppna Excel som skrivbordsversion och öppna en hjälptabell på din egen dator. Open office-produkter kan inte användas.

Hjälpverktyg för skapande av testfiler för Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande

Med dessa Excel-blanketter kan man skapa en fil med kod-uppgiftspar för testningen av skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande. Arbetsbladen innehåller inga formundersökningar enligt postbeskrivningarna.

Excel-blanketterna har sparats i xlsm-format. För att fungera korrekt behöver du ha Microsoft Excel 2007 eller nyare. Open office-produkter kan inte användas.

Excelblanketterna är inte avsedda för produktionsbruk.