Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

AktuelltSuomi.fi-fullmakter tas i bruk i Ilmoitin.fi. Inloggningen sker i fortsättningen via en länk (8.11.2018)

 

Inloggningen i Ilmoitin fi. sker i fortsättningen via en länk

I Ilmoitin.fi används de nya Suomi.fi-fullmakterna. Logga nu in i Ilmoitin.fi genom att klicka på en länk, dvs. "Logga in".

Du kan ansöka om fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

När en Suomi.fi-fullmakt för "Skatteärenden" eller "Deklarering" har beviljats en fullmaktshavare för Ilmoitin.fi, kan hen logga in i tjänsten med sina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort och därefter sköta ärenden för någon annan i tjänsten. Fullmakten träder i kraft genast när bägge parterna har godkänt den.

Läs mera om tjänsten Suomi.fi-fullmakter
Obs! Sidan Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätt i Ilmoitin.fi är ännu inte uppdaterad i fråga om alla dataflöden. Ändringarna görs senare.

Övergå från Katso-auktoriseringar till Suomi.fi-fullmakter före utgången av 2019

Inloggningen med Katso-koder och auktoriseringarna fungerar tills vidare i Palkka.fi parallellt med Suomi.fi-fullmakter. Vi rekommenderar dock att användarna så snart som möjligt övergår till att använda Suomi.fi-fullmakter eftersom Katso-auktoriseringarna avskaffas i slutet av 2019.

Ändringen gäller inte inloggning i ApiTamo.

Användningen av Suomi.fi-fullmakter gäller inte inloggningen i gränssnittet ApiTamo.