Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Ta kontakt

Du kan anmäla allmänna och tekniska observationer samt eventuella störningar som gäller servicetjänsten med observationsblanketten.  

Om du vill ge respons kan du använda responsblankett.