Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 11.6.2019

 

Under versionsuppdateringen 11.6.2019 ca kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Man kan kontrollera och skicka ansökningar om återbäring av punktskatt på energiprodukter (VSYEVP19) för 2019
 • Man kan fr.o.m. 11.6 inte längre skicka ansökningar om återbäring av punktskatt på energiprodukter (VSYEVP19) för 2019 som fritt formulerade PDF-bilagor
 • I dataflödet Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring (VSYENN19) för 2019 har som nya obligatoriska uppgifter lagts till kontaktpersonens uppgifter med koderna 041 och 042
 • Det har gjorts ändringar i årsanmälningen VSAPUUSE och VSOSLAIE för 2019
 • Det har gjorts ändringar i kontrollerna av CbC/DAC4-dataflödet
 • Det har gjorts ändringar i kontrollerna av FATCA och CRS/DAC-dataflödenTekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

TaMo

 • Formatet och TaMo-kontrollerna läggs till för Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter (VSYEVP) (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
 • Kontaktpersonens uppgifter med koderna 041 0ch 042 läggs till som nya obligatoriska uppgifter i dataflödet Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring (VSYENN19) för 2019 (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
 • I dataflödet VSAPUUSE läggs till en ny kontroll (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
 • Definitionen av dataflödets VSOSLAIE format 010 ändras (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
 • Följande kontroller läggs till i CbC/DAC4-dataflödet
  • I rapporten får inte användas den beteckning som använts i Tekniska tillämpningsanvisningen och i exempelmeddelandena i de element som innehåller ett FO-nummer (inte heller samma ref-id)
  • I rapporten får enbart användas en valuta, dvs. i alla CbCReport-strukturer i anmälan ska användas samma valut
 • Läggs till följande kontroller i FATCA- och CRSDAC2-dataflödena
  • Teckenkombinationerna /* och &# får inte användas i anmälningsinnehållet
  • Om början av MessageRefId (FO-numret) avviker från FO-numret som angetts i SendingCompanyIN ändras anmärkningen till ett fel
  • Du kan inte skicka om TIN saknas men du KAN skicka om DocTypeIndic är 3
  • Enbart US godkänns som värde för TIN-elementets attribut IssuedBy. Uppgiften kan inte lämnas blank