Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt 
Ändringar i skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande

I webbtjänsten Ilmoitin.fi (www.ilmoitin.fi och gränssnittet) upphör skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande 21.10.2019 enligt postbeskrivningarna för 2018. Därefter finns det ett avbrott i anmälandet t.o.m. 31.12.2019. Anmälningar kan skickas igen 1.1.2020 enligt postbeskrivningarna för 2020.

På grund av anmälningsavbrottet förflyttas den utsatta dagen för entreprenad- och arbetstagaranmälningar i fråga om redovisningsmånaderna 9-12/2019 så att anmälningarna kan lämnas senast 5.2.2020. Från och med 1.1.2020 ska anmälningar lämnas med det nya datainnehållet i fråga om korrigeringar till tidigare anmälningar och anmälningar som förfallit före anmälningsavbrottet men som ännu inte har lämnats.

I Ilmoitin.fi-tjänstens testmiljö https://testi.ilmoitin.fi/ kan du redan nu testa kontroller och skickande av anmälningar enligt postbeskrivningarna för 2020. Observera att i testmaterialet ska redovisningsperioden vara minst 10/2019. I testmiljön kan du inte längre kontrollera och skicka anmälningar enligt postbeskrivningarna för 2018.

I produktionen kan det efter 1.1.2020 lämnas anmälningar till redovisningsperioden 10/2018 eller till redovisningsperioderna därefter.

Postbeskrivningarna finns här