Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 27.9.2018

 

Under versionsuppdateringen 27.9.2018 ca kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Man kan kontrollera och lämna in inkomstskattedeklarationer för skatteåret 2018 för personbolagen (2, 2Y, 2C, 5, 6A).
 • Man kan kontrollera och skicka Direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden 2019.
 • Man kan kontrollera och lämna in Jämförelseuppgifterna om moms på import med det nya dataflödet VSTULLER.
 • Ändringar görs i formaten, kontrollerna och anmärkningarna för skatteperioderna 2019 i dataflödena på eget initiativ VSRTASKV och VRSMUUKV.
 • Det har gjorts en ändring i årsanmälningen VSAPURAE för 2018.Tekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

TaMo

 • Läggs till formaten 2018 för personbolagen (2, 2Y, 2C, 5, 6A) och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
 • Formaten och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna för 2019 läggs till för Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden) (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
 • Läggs till möjligheten att kontrollera och skicka momsuppgifter för import (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
 • Läggs till ändringar i formaten, kontrollerna och anmärkningarna av dataflödena på eget initiativ VSRTASKV och VRSMUUKV (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
 • Det har gjorts en ändring i identifikationsuppgifterna av dataflödet VSAPURAE för 2018 (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
 • Sista mottagningsdagen för inkomstskattedeklarationerna för 2017 är 31.10.2018.
 • Sista mottagningsdagen för årsanmälningarna för 2017 (VSULKOSE, VSTAKELE, VSVMAKSE, VSELVAKE, VSKORVPV, VSLAINAE, VSATMAKE, VSAPURAE, VSJTUETE, VSOSLAIE, VSOMHOIE, VSAPUUSE, VSAPPSPS, VSPAOPAL, VSLAHVAH, VSTYOTUE, VSTAKELE, VSLAHVAH, VSULKOSE) är 11.10.2018.