Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

 

TLSv1.0- och TLSv1.1-protokollen tas ur bruk i produktionsmiljön 12.6.2018

I samband med certifikatbytet i Katso-testmiljön (testi.ilmoitin.fi) godkänns nu endast TLSv1.2 som SSL-handskakningsprotokoll. Om en äldre protokollversion används kan inte ApiTaMo-kundprogrammet identifiera sig. I produktionsmiljön (www.ilmoitin.fi) är TLSv1.0 och TLSv1.1 i bruk t.o.m. 11.6.2018 och de tas ur bruk 12.6.2018.