Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 27.3.2018

 

Under versionsuppdateringen 27.3.2018 ca kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • De inkomstskattedeklarationer för samfund som lämnats in för räkenskapsperioderna 2018 visas som digitalblanketter i arkivet (Ilmoitin.fi -> Arkiv).
 • De nya momsuppgifterna 304 och 310 för skatter på eget initiativ visas i arkivets digitalblanketter (Ilmoitin.fi -> Arkiv).
 • I Skattedeklarationen för näringsverksamhet, samfund (VSY06B18) har formatet på uppgiften Antalet aktier (570) ändrats från +N15 till D15. Vi rekommenderar att uppgiften anges med två decimaler. (Ändringen har ångrats 26.3.2018)
 • I Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikationen för 2018 (VSPSERIE) har anmärkningen i punkt 135 preciserats.
 • Från Skattedeklarationen för näringsverksamhet, rörelseidkare eller yrkesutövare (VSY00517) har vi tagit bort kontrollen för uppgiften 806 (806 = 800+801-802-804-805).
 • I Skattedeklarationen för förening och stiftelse (VSY06C17 och VSY06C18) har formatet på uppgifterna 487 och 515 ändrats från G till R.
 • FAQ i webbtjänsten Ilmoitin.fi har uppdaterats.Tekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

TaMo

 • I Skattedeklarationen för näringsverksamhet, samfund (VSY06B18) har formatet på uppgiften Antalet aktier (570) ändrats från +N15 till D15. Vi rekommenderar att uppgiften anges med två decimaler (Ändringen har ångrats 26.3.2018. Den uppdaterade postbeskrivningen finns på skatt.fi).
 • I Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikationen för 2018 (VSPSERIE) har koden 135 preciserats i fråga om anmärkningen. I anmärkningen har lagts till värdena 5 och 5Y. Anmärkningens nya kod i postbeskrivningen är #1099 (postbeskrivningen finns på skatt.fi)
 • Från skattedeklarationen för näringsverksamhet, rörelseidkare och yrkesutövare (VSY00517) har vi tagit bort kontrollen för uppgiften 806. Felkod #423 har tagits bort från postbeskrivningen (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
 • I Skattedeklarationen för förening och stiftelse (VSY06C17 och VSY06C18) har formatet på uppgifterna 487 och 515 ändrats från G till R. Postbeskrivningarna finns på skatt.fi.