Etusivulle Ilmoitin.fi  

Ajankohtaista 
Rakentamisen tiedonantomenettelyn ilmoittamisen muutokset

Ilmoitin.fi-palvelussa (www.ilmoitin.fi ja rajapinta) rakentamisen tiedonantomenettelyn ilmoittaminen päättyy vuoden 2018 tietuekuvausten mukaisina 21.10.2019. Tämä jälkeen ilmoittamisessa on katko 31.12.2019 saakka. Ilmoittaminen alkaa taas 1.1.2020 vuoden 2020 tietuekuvausten mukaisena.

Ilmoittamiskatkon vuoksi kohdekuukausien 9-12/2019 urakka- ja työntekijäilmoitusten eräpäivää siirretään siten, että ilmoitukset voi antaa 5.2.2020 mennessä. 1.1.2020 alkaen korjaukset aiemmin annettuihin ilmoituksiin sekä ennen ilmoittamiskatkoa erääntyneet, vielä antamatta olevat ilmoitukset annetaan uuden tietosisällön mukaisina.

Ilmoitin.fi-palvelun testiympäristössä https://testi.ilmoitin.fi/ voi jo nyt testata vuoden 2020 tietuekuvausten mukaisten ilmoitusten tarkastusta ja lähetystä. Huomioitavaa on, että testiaineistossa kohdekausi pitää olla vähintään 10/2019. Testiympäristössä ei voi enää tarkastaa ja lähettää vuoden 2018 tietuekuvausten mukaisia ilmoituksia.

Tuotannossa 1.1.2020 jälkeen voi antaa ilmoituksia 10/2018 tai sen jälkeisille kohdekausille.

Tietuekuvaukset löytyvät täältä