Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

Ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 8.6.2021

 

Under versionsuppdateringen 8.6.2021 ca kl. 7-9 är varken webbtjänsten www.ilmoitin.fi eller gränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Ändringar i dataflödena VSROSERI, VSRKOERI och VSRMUERI
  • Postbeskrivningar har uppdaterats i anslutning till detta. Postbeskrivningarna finns på skatt.fi.
 • Ändring i arkivsökningen av Ilmoitin (kunden har ett stort antal fullmakter)
  • Arkivsökningen är möjlig också ifall antalet fullmakter är exceptionellt stort.
 • Nya kontroller till FATCA & CRS/DAC2 & CbC/DAC4
  • Det har i dataflödet FATCA uppdaterats regler som gäller när formen av TIN och issuedBy kontrolleras. Det har i CRS/DAC2-dataflödet korrigerats regler som tidigare förhindrade korrigeringen av gamla år. Det finns i dataflödet CbC/DAC4 nya regler för att förbättra kvaliteten på den information som tas emot.
 • En uppdatering av hjälptabellen över referensuppgifter för skatter (VSGVIITE) samt spärr för användning av en konstgjord beteckning i dataflödet
  • Det har gjorts små förbättringar i hjälptabellen och kundbeteckningens form har ändrats i dataflödet så att en konstgjord beteckning inte längre är tillåten i fortsättningen. Postbeskrivningen finns på skatt.fi.
 • Kontaktblanketten under Ta kontakt och responsblanketten har uppdateratsTekniska ändringar i versionsuppdateringen för programutvecklare

Tamo

 • Ändringar i dataflödena VSROSERI, VSRKOERI och VSRMUERI
  • Postbeskrivningar har uppdaterats i anslutning till detta. Postbeskrivningarna finns på skatt.fi.
 • Nya kontroller till TRACE-årsanmälningar (Denna ändring finns endast i produktionstestningen. Dataflödet i fråga tas i produktion först senare)
  • Ilmoitin kontrollerar att återkommande element i Trace kan bara anges en enda gång i alla stukturer. De återkommande elementen orsakar problem i GenTax. Kontroller för att DocTypeIndic-värden ska användas på rätt sätt vid korrigering av anmälningar och deklarationer.
 • Nya kontroller till FATCA & CRS/DAC2 & CbC/DAC4
  • Det har i dataflödet FATCA uppdaterats regler som gäller när formen av TIN och issuedBy kontrolleras. Det har i CRS/DAC2-dataflödet korrigerats regler som tidigare förhindrade korrigeringen av gamla år. Det finns nya regler för att förbättra kvaliteten på den information som tas emot i dataflödet CbC/DAC4.
 • En uppdatering av hjälptabellen över referensuppgifter för skatter (VSGVIITE) samt spärr för användning av en konstgjord beteckning i dataflödet
  • Det har gjorts små förbättringar i hjälptabellen och kundbeteckningens form har ändrats i dataflödet så att en konstgjord beteckning inte längre är tillåten i fortsättningen. Postbeskrivningen finns på skatt.fi.