Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 29.9.2020

 

Under versionsuppdateringen 29.9.2020, cirka kl. 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Man kan kontrollera och lämna in personbolagens inkomstskattedeklarationer (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) för skatteåret 2020.
 • Man kan kontrollera och skicka Direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden 2021.
 • Direktöverföringar kan skickas endast med Suomi.fi-identifiering eller certifikat. Katso-auktoriseringen har tagits bort från dessa dataflöden.
 • Det har lagts till nya kontroller i dataflödet DAC6DC
 • Det har lagts till nya kontroller i dataflöden CRS/DAC2 och FATCA
 • Kontroller av uppgifter i förfarandet för skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande (VSTYONTE, VSURAKKA) har korrigerats (inga ändringar i postbeskrivningarna)Tekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

Ilmoitin.fi
 • Dokumentet Apitamo_PKI tekninen kuvaus ja käyttöohje (teknisk beskrivning och användarmanual) på Utvecklarsidan (?Komponentit?) i Ilmoitin.fi har kompletterats.

TaMo

 • Läggs till formaten 2020 för personbolagen (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
 • Formaten och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna för 2021 läggs till för Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden (postbeskrivningarna på skatt.fi).
 • Direktöverföringar kan skickas endast med Suomi.fi-identifiering eller certifikat. Katso-auktoriseringen har tagits bort från dessa dataflöden.
 • Sista mottagningsdagen för inkomstskattedeklarationerna för 2019 är 31.10.2020.
 • Nya kontroller läggs till dataflödet DAC6DC (postbeskrivningen på skatt.fi).
 • Nya kontroller läggs till dataflödet CRS/DAC2 (teknisk tillämpningsanvisning på skatt.fi).
  • En anmärkning ges om värdet av elementet ReportingGroup/AccountReport/fAccountTreatment är CRS982 och värdet av elementet Accountholder/Individual/TIN är 000000000 (nio nollor) eller ett frågetecken (?) eller ett bindestreck (-).
  • En anmärkning ges om värdet av elementet ReportingGroup/AccountReport/fAccountTreatment är CRS982 och värdet av elementet Accountholder/Organisation/TIN är 000000000 (nio nollor) eller ett frågetecken (?) eller ett bindestreck (-).
 • Följande kontroller läggs till dataflödet FATCA (teknisk tillämpningsanvisning på skatt.fi).
  • Man kan inte skicka om elementet .../Individual/Name/LastName är tomt eller innehåller endast mellanslag.
  • En anmärkning ges om det i elementet AccountHolder/Individual/TIN har angetts nio A (AAAAAAAAA), (US TIN är en obligatorisk uppgift)

 • Korrigeringar till kontroller av uppgifter i förfarandet för skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande
  • VSTYONTE kontroll av dataflödet #1517
  • VSURAKKA kontroll av obligatoriska uppgifter som saknas