Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

Ändringar i kontrollen av behörigheten att sköta ärenden 1.7.2021

 

Från och med den 1 juli 2021 går det inte längre att granska behörigheterna i tjänsten Katso vid inloggning med en stark personlig identifierare. Du behöver en Suomi.fi-fullmakt i stället för Katso-auktoriseringarna.

Du kan använda din Katso-kod i tjänsten tills din Suomi.fi-fullmakt är i skick. Katso-autentiseringen upphör den 31 augusti 2021.

När du loggar in i tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort kontrolleras din behörighet att sköta ärenden på en organisations vägnar

  • i handelsregistret
  • i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)
  • i föreningsregistret
  • i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Anvisning till att öppna en låst Katso-kod (PDF)