Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 7 juni 2022

 

Under versionsuppdateringen den 7 juni 2022 cirka klockan 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Centrala ändringar:

 • Ilmoitin:
  • Felmeddelandena i samband med raderingsanmälningar anger tydligare vilken punkt som är felaktig.
  • När man skickar filer visas det tydligare vilka av dem kontrollen ger anmärkningar om. På länken står "Anmärkning" i stället för tidigare "ok".
  • På blanketten 71B har korrigerats anmärkning #1685 så att en anmärkning inte ges om fälten 089 och 474 är tomma.
  • Webbsidorna för utvecklare:
   • I exempelmaterialen har uppdaterats:
    • Arbetsgivarens begäran om skattenummer och registrering (VERONUME)
    • Fil med fast postlängd
    • Fil som innehåller kod:uppgiftspar
   • Har tagits bort hänvisningar till Katso.
 • Gränssnittet ApiTamoPKI:
  • Felet i den sista möjliga hämtningsdagen för behandling av skattekortsmaterial har korrigerats. Felet spärrade hämtningen av material den 28 februari.
 • TRACE:
  • Förvararregistret har uppdaterats.
  • WRP101 och WRP102: datumbegränsningen för borttagning av anmälan (void) TRACE70 4 har ändrats till den 31 mars.
  • WRP101: Ny kontroll: AI/AIIN och OtherAI/IN kan inte ha samma FO-nummer.
  • Har lagts till kontroll av MessageRefId som individualiserar WRP101 och WRP102 (när flera meddelanden skickas samtidigt) till bakgrundsbehandlingen i webbtjänsten.