Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 7.2.2023

 

Under versionsuppdateringen 7.2.2023, cirka kl. 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

De viktigaste ändringarna:

 • Kan du kontrollera och lämna inkomstskattedeklarationer för samfund (4, 6, 6B, 6C, 6U) för räkenskapsperioderna 2023.
  • Ny bilageblanketter:
   • 67A - Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet fakturor för underentreprenad
   • 67Y - Allmänt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet
  • Raderad bilageblanketter: 67 - Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet.
  • Lades till följande bilagetyper:
   • "Pitkä tuloslaskelma" (Lång resultaträkning)
   • Obs! Endast de som använder huvudblanketten 6C
  • Postbeskrivningarna finns på skatt.fi.
 • Publicerade postbeskrivningarna för årsanmälningarna 2023, men formaten för dem först 28.3.2023 i Ilmoitin-versionen för mars. Postbeskrivningarna finns på skatt.fi.