Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Anvisning för sändande av materialt och hämtning av anlänt material

I Ilmoitin.fi kan du kontrollera den formella riktigheten av deklarationerna av skatter på eget initiativ, årsanmälningarna och inkomstskattedeklarationerna samt skicka materialet vidare till myndigheter. Inlämnandet är möjligt endast om materialet är felfritt och man skickar ett material i sänder. Om det är fråga om en bifogad fil som ansluter sig till deklarationen eller en anmälan i Excel-format, kontrolleras innehållet inte i Ilmoitin.fi.

Materialet skickas ut i olika faser på följande sätt (faserna 1-2):

Fas 1: Logga in

Du måste logga in för att lämna in materialet. Logga in med de personliga nätbankkoderna eller ett chipförsett personkort.

Fas 2: Inlämnande av materialet

Efter en lyckad inloggning måste materialet kontrolleras, om det inte är fråga om en sådan bifogad fil eller en excel-fil som ansluter sig till inkomstskattedeklarationen. Om du vill lämna in material som ska kontrolleras välj filen med knappen "Bläddra (Selaa, Browse) och klicka på knappen "Kontrollera materialet". Ilmoitin.fi kontrollerar materialet och visar resultatet i fönstret. Läs kontrollresultatet

När kontrollresultatet är formellt korrekt, kan du vidarebefordra materialet med knappen Skicka.

Skatteförvaltningen returnerar svarsmaterialet till direktöverföringsbegäran om skattekort, begäran om skattenummer, förskottsuppbördsregistrering samt momsskyldighet. Om du vill ankomstmeddelandet till din e-post, ange den e-postadress eller de e-postadresser dit du vill att ankomstmeddelandet ska skickas.

Sändande av direktöverföringsbegäran om skattekort och hämtning av anlänt material visas på följande video.

Efter ett felfritt inlämnande visas en bekräftelse om att materialet tagits emot. Av bekräftelsen framgår materialets filnamn i keyManager, det filnamn som används i samband med mottagningen samt den tid då materialet tagits emot. Bekräftelsen innehåller också en specifikation av materialets innehåll: vilka och hur många anmälningar och deklarationer fanns med. Det är möjligt att läsa bekräftelseuppgifterna senare i arkivet i Ilmoitin.fi. Arkivet innehåller de anmälningar och deklarationer, bifogade filer och Excel-filer som lämnades problemfritt in av ett inloggat användarnamn. Anvisning om hur man läser arkivet

Om det förekommer fel i inlämnandet av materialet, visas ett felmeddelande om instruktioner om hur man går vidare. Felet kan vara t.ex. att avsändaren inte har behörighet att skicka ut materialet.

Överföring av bifogade filer och andra anmälningar och deklarationer (Excel)

Om det är fråga om en bifogad fil som ansluter sig till deklarationen eller en anmälan i Excel-format, kontrolleras innehållet inte i Ilmoitin.fi.

Om du står i beråd att skicka en fritt formulerad bifogad fil som ansluter sig till inkomstskattedeklarationen, öppna sidan Bifogade filer. Om du vill skicka en Excel-fil, öppna sidan Andra deklarationer. Fyll i uppgifterna, välj filen med "Bläddra (Selaa, Browse)" och skicka materialet.

Beakta i samband med inlämnandet att den egentliga anmälnings- eller deklarationsmaterialet till vilket den bifogade filen ansluter sig, ska också lämnas in elektroniskt. Den bifoga filen behandlas inte om respektive anmälan eller deklaration (t.ex. inkomstskattedeklaration) inte har lämnats in elektroniskt.

Du får en bekräftelse om den bifogade filen eller excel-filen skickades problemfritt. Bekräftelsen innehåller namnet och mottagningstiden av den bifogade filen eller excel-filen. Om det förekommer ett fel i inlämnandet, visas ett meddelande. Felet kan vara t.ex. att en inloggad användare inte har behörighet att lämna in materialet eller att räkenskapsperioden i den bifogade filen är fel. Närmare uppgifter om hur bilagorna ska skickas och om bilagornas typer finns i anvisningen för namngivning av bilagorna: Elektroniska inkomstskattedeklarationens elektroniska bilagor.

Fas 3: Hämtning av anlänt material

Skatteförvaltningen returnerar svarsmaterialet till direktöverföringsbegäran om skattekort, begäran om skattenummer, förskottsuppbördsregistrering samt momsskyldighet. Du får ett e-postmeddelande när du kan hämta svarsmaterialet i Ilmoitin.fi (förutsatt att du angett din e-postadress då du lämnade in begäran). Logga in med samma nätbankkod med vilke du skickade begärsfilen och hämta materialet genom att klicka på länken som har svarsfilens namn. Webbläsaren frågar om du vill spara eller öppna filen, välj Spara.