VERO | SKATT Ilmoitin.fi  

Välkommen till Ilmoitin.fi

Vad kan du använda tjänsten för?

I tjänsten kan du

 • lämna in anmälningar och deklarationer som skapats i olika program
 • läsa inlämnade anmälningar och deklarationer
 • testa att anmälnings- eller deklarationsfilen har korrekt format

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som kan anlitas för att lämna filer som som enligt postbeskrivningar skapats i olika programvaror. Det finns inga webblanketter i tjänsten.

Hur ska du logga in i tjänsten?

Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat, om du är:

 • en rörelseidkare eller en yrkesutövare
 • en jord- eller skogsbruksidkare
 • ett ombud för ett aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, öppet bolag, kommanditbolag eller en förening och har en i handelsregistret antecknad roll i företaget eller organisationen som ger dig rätt att sköta ärenden för denna aktörs räkning.

Följande aktörer kan identifiera sig med en Katso-kod eller med sina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat:

 • bolag (aktiebolag och bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser och föreningar som finns i handelsregistret

Följande aktörer kan identifiera sig med en Katso-kod:

 • bolag (aktiebolag samt bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser och föreningar
 • organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
 • sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
 • dödsbon som har ett FO-nummer
 • samfällda förmåner
 • utländska medborgare och företag

Vad för anmälningar och deklarationer kan du lämna?

Palvelussa voit lähettää ilmoituksia ja hakemuksia Verohallintoon, Kelaan ja Työttömyysvakuutusrahastoon. Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter -sivulta näet, mitä ilmoituksia voit lähettää henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella.