VERO | SKATT Ilmoitin.fi  

Välkommen till Ilmoitin.fi

Vad kan du använda tjänsten för?

I tjänsten kan du

  • lämna in anmälningar och deklarationer som skapats i olika program
  • läsa inlämnade anmälningar och deklarationer
  • testa att anmälnings- eller deklarationsfilen har korrekt format

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som kan anlitas för att lämna filer som som enligt postbeskrivningar skapats i olika programvaror. Det finns inga webblanketter i tjänsten.

Hur ska du logga in i tjänsten?

Katso-kod

De som handlar för företag och samfund ska logga in i tjänsten med Katso-koder. Om du inte har någon Katso-kod, du kan skapa den i webbtjänsten Katso (yritys.tunnistus.fi). De som loggat in med Katso-koder ska använda ett FO-nummer.

Personbeteckning

Jord- och skogsbruksidkare och rörelseidkare och yrkesutövare kan skicka personliga anmälningar och deklarationer med sina personliga nätbankkoder. De som loggat in med sin personbeteckning ska använda uppgiftslämnarens personbeteckning.

Personbeteckning Med Suomi.fi-fullmakter

Uppgiftslämnaren loggar in med sina personliga nätbakkoder. Behörigheten att sköta ärenden kontrolleras i handelsregistret eller i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst via Suomi.fi-fullmakter. Rätten att lämna in anmälningar och deklarationer grundar sig på personens position (t.ex. verkställande direktör).

Rollerna eller positionerna i företaget som ger rätt att lämna in anmälningar och deklarationer.

Det går inte att skicka uppgifter för bolaget om den inloggade personen inte har antecknats i handelsregistret eller i företags- och organisationsdatasystemet. Kontrollera att uppgifterna är uppdaterade.

Vad för anmälningar och deklarationer kan du lämna?

Med en Katso-kod kan du t.ex. lämna in elektroniska inkomstskattedeklarationer, årsanmälningar, deklarationer av skatter på eget initiativ och anmälningar om byggande till Skatteförvaltningen. Via webbtjänsten kan du lämna in anmälningar och ansökningar också till FPA och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter ger information om de anmälningar och deklarationer som du kan lämna in med en Katso-kod.

Jord- och skogsbruksföretagare och rörelseidkare och yrkesutövare kan skicka sina inkomstskattedeklarationer, deklarationer av skatter på eget initiativ och vissa årsanmälningar med sina personliga nätbankskoder. Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter ger information om de anmälningar och deklarationer som du kan lämna in med personliga nätbankkoder.