VERO | SKATT Ilmoitin.fi  

Välkommen till Ilmoitin.fi

 • Det finns störningar i Katso-autentisering, var god och försök på nytt senare. Företag kan logga in med personliga nätbankskoder och mobilcertifikat.


Vad kan du använda tjänsten för?

I tjänsten kan du

 • lämna in anmälningar och deklarationer som skapats i olika program
 • läsa inlämnade anmälningar och deklarationer
 • testa att anmälnings- eller deklarationsfilen har korrekt format

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som kan anlitas för att lämna filer som som enligt postbeskrivningar skapats i olika programvaror. Det finns inga webblanketter i tjänsten.

Hur ska du logga in i tjänsten?

Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat, om du är:

 • en rörelseidkare eller en yrkesutövare
 • en jord- eller skogsbruksidkare
 • ett ombud för ett aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, öppet bolag, kommanditbolag eller en förening och har en i handelsregistret antecknad roll i företaget eller organisationen som ger dig rätt att sköta ärenden för denna aktörs räkning.

Följande aktörer kan identifiera sig med en Katso-kod eller med sina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat:

 • bolag (aktiebolag och bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser och föreningar som finns i handelsregistret

Följande aktörer kan identifiera sig med en Katso-kod:

 • bolag (aktiebolag samt bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser och föreningar
 • organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
 • sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
 • dödsbon som har ett FO-nummer
 • samfällda förmåner
 • utländska medborgare och företag

Vad för anmälningar och deklarationer kan du lämna?

I tjänsten kan du lämna anmälningar, deklarationer och ansökningar till Skatteförvaltningen, FPA och Sysselsättningsfonden. Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter ser du vilka anmälningar och deklarationer du kan lämna med personliga nätbankskoder eller med Katso-koder.