Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

Under versionsuppdateringen 21.4.2020, cirka kl. 7-9, är varken

 

Under versionsuppdateringen 21.4.2020, cirka kl. 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Det är möjligt att kontrollera och skicka elektroniska ansökningar om återbäring av källskatt samt bilagor
 • Det är möjligt att kontrollera och skicka ansökningar om återbäring av punktskatt på energiprodukter (VSYEVP20) för 2020 i formatet kod-uppgiftspar
 • VSAPUUSE kontaktperson blir obligatorisk 2020
 • Webblanketterna för samfundens inkomstskattedeklarationer 2020 för det innevarande året
 • Korrigering av kontrollen #1504 i dataflödet VSTYONTE
 • Korrigering i dataflödet VSRALVKV. 048 är en obligatorisk uppgift
 • Det är tillåtet att skicka bilageblanketterna 82 och 83 från och med räkenskapsperioden 2020Tekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

TaMo

 • Det är möjligt att kontrollera och skicka elektroniska ansökningar om återbäring av källskatt samt bilagor (anvisning för teknisk tillämpning och beskrivning av bilagorna finns på skatt.fi).
 • Formatet och TaMo-kontrollerna för 2020 läggs till för Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter (VSYEVP20) (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
 • En ny kontroll läggs till i dataflödet VSAPUUSE (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
 • Bristen i kontrollen #1504 i dataflödet VSTYONTE har korrigerats
 • Korrigering i dataflödet VSRALVKV. Programuppgiften 048 är en obligatorisk uppgift
 • Det är tillåtet att skicka bilageblanketterna 82 och 83 från och med räkenskapsperioden 2020 (anvisning för namngivande av bifogade filer finns på skatt.fi.