Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 26.11.2019

 

Under versionsuppdateringen 26.11.2019 ungefär kl. 7?9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

  • Kontrollerna #1133 och #1134 har ändrats till anmärkningar i årsanmälan för 2019 VSOSERIE.
  • Du kan kontrollera och skicka Anmälan om utredningsskyldighet av CbC-koncernuppgifter för 2020.
  • I dataflödet för skatter på eget initiativ VSRMUUKV har lagts till en ny uppgift och nya kontroller för 2020 för skatteperioden.Tekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

Ilmoitin.fi

  • läggs till kontroller och hjälpmedel enligt de nya postbeskrivningarna för skapande av testfiler för Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande
    • material enligt de nya postbeskrivningarna för skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande kan fortfarande testas i tjänsten testi.ilmoitin.fi. Från tjänsten testi.ilmoitin.fi har också tagits bort kravet på att redovisningsperioden ska vara minst 10/2019
  • läggs till hjälpmedel och möjligheten för kommunerna att anmäla ändringar i planuppgifterna och uppgifterna om obebyggda byggplatser
  • På Utvecklarsidan ("Komponentit") i Ilmoitin.fi har publicerats länkar till dokumentationen "Apitamo_PKI tekninen kuvaus ja käyttöohje" och för nedladdning av ApitamoPKIClient.

TaMo

  • Ändras kontrollerna för årsanmälan 2019 VSOSERIE (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
  • Läggs till den nya uppgiften 065 Förskottsinnehållningar och källskatter för ett aktiesparkonto i dataflödet för Skatter på eget initiativ VSRMUUKV samt läggs till nya kontroller (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
  • Läggs till formatet för dataflödet Anmälan om utredningsskyldighet av CbC-koncernuppgifter och TaMo-kontrollerna för 2020 (postbeskrivningen finns på skatt.fi).