Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 26.3.2019

 

Under versionsuppdateringen 26.3.2019 ca kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

  • Du kan kontrollera och lämna in alla inkomstskattedeklarationer för samfund (6B, 6U, 7A, 7M, 74, 81, VSYENN) för räkenskapsperioderna 2019.
  • De inkomstskattedeklarationer för samfund som lämnats in för räkenskapsperioderna 2019 visas i arkivet som digitalblanketter (Ilmoitin.fi -> Arkiv).
  • Du kan kontrollera och lämna årsanmälningarna VSLAINAE och VSVMAKSE för 2019
  • Visas en anmärkning vid kontroll av anmälningar om dataflöden som gäller skatter på eget initiativ (VSRALVKV, VRSTASKV och VSRMUUKV) ifall Tidstämpeln (198) som kommer från programmet är över 31 dygn i framtiden eller i det förflutna jämfört med den tidpunkt då materialet har skickats. Veckoslut beaktas inte.Tekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

TaMo

  • Formaten 2019 för samfund (6B, 6U, 7A, 7M, 74, 81, VSYENN) och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna läggs till (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
  • Formaten 2019 för årsanmälningarna VSLAINAE och VSVMAKSE och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna läggs till (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
  • Läggs till en anmärkning om dataflöden som gäller skatter på eget initiativ (VSRALVKV, VRSTASKV och VSRMUUKV) ifall Tidstämpeln (uppgift 198) som kommer från programmet är över 31 dygn i framtiden eller i det förflutna jämfört med den tidpunkt då materialet har skickats, (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).