Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 22.11.2018

 

Under versionsuppdateringen 22.11.2018 ca kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • I årsanmälningarna för 2018 har vi ändrat följande:
  • VSRAERIE kontroll #1380 har ändrats
  • VSLAINAE kontroll #1342 har ändrats
 • Till dataflödet för skatter på eget initiativ, momsuppgifter, (VSRALVKV) har lagts till följande:
  • nya koder för de valfria uppgifterna 336 och 337
  • nya anmärkningarTekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

Ilmoitin.fi

 • I svarsmeddelandet för referensförfrågan (VSGVIITE) som skickas tillbaka via webbtjänsten Ilmoitin.fi returneras i fortsättningen även referensnumret för inkomstskatter för personer med kod 174. Postbeskrivningen finns på skatt.fi.

TaMo

 • I årsanmälningarna för 2018 har vi ändrat kontroller för årsanmälningarna VSRAERIE och VSLAINAE. Postbeskrivningarna finns på skatt.fi.
 • Till dataflödet för skatter på eget initiativ, momsuppgifter. (VSRALVKV) läggs nya koder och anmärkningar. Postbeskrivningen finns på skatt.fi.