Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 11.6.2018

 

Under versionsuppdateringen 11.6.2018 ca kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Man kan kontrollera och skicka ansökningar om återbäring av punktskatt på energiprodukter (VSYEVP18) för 2018
 • Man kan kontrollera och skicka ansökningar om/ändringar i samfunds förskottsskatt (VSYENN18) för 2018.
 • Man kan kontrollera och skicka Direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden 2019.
 • Det har gjorts ändringar i kontrollerna av arbetsgivarprestationer (VSRTASKV) för skatter på eget initiativ.
 • Det har gjorts ändringar i årsanmälningen VSAPPSPS för 2018.
 • I slutet av datafält med kod:uppgiftspar får det inte finnas onödiga blankotecken.
 • När korrigeringsanmälningar skickas för dataflödet CbC/DAC4 kontrolleras det att korrigeringen (CorrMessageRefID och CorrDocRefID) hänför sig till en tidigare skickad uppgift (MessageRefID och CorrDocRefID).
 • TIN-validering används enbart i CRS/DAC2-dataflöden.
 • I reservutrymmena av poster med fast längd och i formatets ?tomma? punkter får det enbart användas mellanslag enligt ISO-8859-1-teckenuppsättningen. Man får t.ex. inte flytta framåt med tabulatorn.
 • På sidan Ta kontakt i webbtjänsten Ilmoitin.fi har det gjorts ändringar i kontaktinformationen.
 • Registerbeskrivningen för webbtjänsten Ilmoitin.fi har uppdaterats.Tekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

TaMo

 • Formatet och TaMo-kontrollerna läggs till för Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter (VSYEVP) (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
 • Formatet och TaMo-kontrollerna läggs till för Ansökan om ändring av förskottsskatt (VSYENN) (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
 • Formaten och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna för 2019 läggs till för Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
 • I arbetsgivarprestationer (VSRTASKV) för skatter på eget initiativ har kontroll #1431 lagts till. Anmärkning #1151 har samtidigt tagits bort (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
 • Det har gjorts ändringar i obligatoriskheten och identifikationsuppgifterna av Köpobjekt (ISIN-kod), Värdepapprets namn och Värdepappersbolagets FO-nummer i dataflödet VSAPPSPS för årsanmälan 2018 (postbeskrivningen finns på skatt.fi).