Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 29.1.2018

 

Under versionsuppdateringen 29.1.2018 ca kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

  • Du kan kontrollera och lämna in alla inkomstskattedeklarationer för samfund (4, 6, 6B, 6C, 6U) för räkenskapsperioderna 2018.
  • Bilagekombinationerna för inkomstskattedeklarationer har ändrats till att gälla per år.
  • Du kan kontrollera och lämna in årsanmälningar för 2018.
  • Man kan fr.o.m. 22.2.2018 kontrollera och skicka eSara-filer till FPA med det nyaste XML-schemat enligt version 1.2.Tekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

TaMo

  • Formaten 2018 för samfund (4, 6, 6B, 6C, 6U) och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna läggs till (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
  • Formaten för årsanmälningarna för 2018 och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna (postbeskrivningarna finns på skatt.fi)läggs till.
  • Det finns en ny tabell över bilagekombinationerna för inkomstskattedeklarationer på skatt.fi.
  • Fr.o.m 1.3 kommer uppgiften Följande kontrolldag inte längre in med svarsmaterialet i dataflödet Kontroll av förskottsuppbördsregistrering (VSENPERE). Samtidigt har postbeskrivningarna VSENPERE och VSALVTAR ändrats. Postbeskrivningarna finns på skatt.fi.