Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

SSL-certifikaten för webbtjänsten Katso byts ut

 

SSL-certifikaten för webbtjänsten Katso byts ut

Vi byter ut SSL-certifikaten för webbtjänsten Katso. Certifikatbytet gäller enbart användare av kundprogrammet ApiTaMo. I testjänsten (testi.ilmoitin.fi) har certifikaten bytts ut 4.1.2018 och i produktionsmiljön (www.ilmoitin.fi) tas de nya certifikaten i bruk 16.1.2018. I samband med certifikatbytet byts också root- och intermediate-certifikaten ut. Leverantören för de nya certifikaten är Entrust. Det är ytterst viktigt att alla behövliga certifikat hittas i TrustStore för ApiTaMo-kundprogram som använder Ilmoitin.

 

Om det förekommer problem i användningen av ApiTaMo-kundprogrammet kan de nya certifikaten laddas från Entrusts webbsida Rotcertifikat(Root Certificate) och Mellancertifikat (Intermediate Certificate)

 

TLSv1.0- och TLSv1.1-protokoll tas ur bruk

I samband med certifikatbytet i Katso-testmiljön (testi.ilmoitin.fi) godkänns nu endast TLSv1.2 som SSL-protokollhandskakning. Om en äldre protokollversion används kan inte ApiTaMo-kundprogrammet identifiera sig. I produktionsmiljön (www.ilmoitin.fi) görs en motsvarande ändring under våren. Vi ger närmare information om tidpunkten för denna ändring i produktionsmiljön (www.ilmoitin.fi).