Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

Ny version av Ilmoitin.fi kommer ut tisdagen den 28 september 2021

 

Under versionsuppdateringen den 28 september 2021 cirka klockan 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Det kan kontrolleras och skickas inkomstskattedeklarationer för personbolag (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) för skatteåret 2021
 • Det kan kontrolleras och skickas direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden 2022
 • Det har i dataflödena FATCA & CRS/DAC2 & CbC/DAC4 gjorts nya kontroller och ändringar
  • Det har i dataflödet FATCA uppdaterats anmärkningen som gäller födelsedatum och vissa TIN-nummer.
  • Det har i dataflödet CRS/DAC2 uppdaterats kontrollregeln för kontonumret IBAN och ISIN så att mellanslag inte tillåts före eller efter kontonumret. Dessutom ges en ny anmärkning ifall man håller på att ta bort ReportingFI.
  • Det finns i dataflödet CbC/DAC4 nya regler för att förbättra kvaliteten på den information som tas emot.
 • Det kan kontrolleras och skickas årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag (VSLISTHA)
 • Det har gjorts ändringar i kontroller som gäller dataflödet Årsanmälan om dividender, sammandragsuppgifter (VSOSYHTV)
 • Det fanns ett fel i arkivsökningen, det vill säga att deklarationsmaterial som en gång hade öppnats inte kunde öppnas igen, men nu har felet korrigerats. Denna korrigering påverkar deklarationer och anmälningar som skickats den 28 september 2021 och därefter.Tekniska ändringar i versionsuppdateringen för programutvecklare.

Tamo

 • Läggs till formaten och TaMo-kontrollerna 2021 för personbolagen (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) enligt postbeskrivningarna (postbeskrivningarna finns på skatt.fi)
 • Läggs till formaten och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna för 2022 för Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden (postbeskrivningarna finns på skatt.fi)
 • Sista dagen då inkomstskattedeklarationer för 2020 tas emot är den 1 november 2021.
 • Gjorts nya kontroller och ändringar i dataflödena FATCA & CRS/DAC2 & CbC/DAC4 (tekniska tillämpningsanvisningen finns på skatt.fi)
  • Uppdaterats anmärkningen som gäller födelsedatum och vissa TIN-nummer i dataflödet FATCA.
  • Uppdaterats kontrollregeln för kontonumret IBAN och ISIN i dataflödet CRS/DAC2 så att mellanslag inte tillåts före eller efter kontonumret. Dessutom ges en ny anmärkning ifall man håller på att ta bort ReportingFI.
  • Det finns i dataflödet CbC/DAC4 nya regler för att förbättra kvaliteten på den information som tas emot.
 • Läggs till formaten och TaMo-kontrollerna till Årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag (VSLISTHA) enligt postbeskrivningarna (postbeskrivningarna finns på skatt.fi)
 • Ändrats kontroller som gäller dataflödet Årsanmälan om dividender, sammandragsuppgifter (VSOSYHTV) (postbeskrivningen finns på skatt.fi)
 • Det fanns ett fel i arkivsökningen, det vill säga att deklarationsmaterial som en gång hade öppnats inte kunde öppnas igen, men nu har felet korrigerats. Denna korrigering påverkar deklarationer och anmälningar som skickats den 28 september 2021 och därefter.)