Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 29 mars 2022

 

Under versionsuppdateringen 29.3.2022, cirka kl. 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Centrala ändringar:

 • Du kan kontrollera och skicka årsanmälningar för 2022.
  • Det läggs till kontroller enligt postbeskrivningarna i årsanmälningarna 2022 (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
  • Uppgifterna om Kontaktpersonens namn (041) och Kontaktpersonens telefonnummer (042) har ändrats till obligatoriska i flera dataflöden.
  • VSPUVYHT och VSTVVYHT görs inte längre för 2022
 • I FATCA-dataflödet har elementen CorrMessageRefId och CorrDocRefId ändrats till obligatoriska när korrigerings- eller raderingsförfarandet används (teknisk tillämpningsanvisning på skatt.fi).
 • Nya kontroller i dataflödena WRP101 och WRP102:
  • I OtherInfo nya kontroller i 'VarattuSana: Uppgiftens värde' paren kontrolleras
  • Individual/Tin och Organisation/IN, IssuedBy måste anges förutom då "000000000" har angetts. Då får du inte ange uppgiften.
  • Anmälningstypen ska motsvara det dataflöde som ska skickas
  • MessageRefId-kontroller har preciserats
 • Ändringar i skattenummer på skeppsvarv av Ilmoitin-kontroller (VEROKYSE, VERONUME)
  • Nytt skattenummerregistreringsvärde 3 = skeppsbyggnadsbranschen
  • Postbeskrivningarna finns på skatt.fi.
 • Kontrollerna 2022 förts till produktion 1.3.2022 för Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter (EVPH) (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
  • Vattenbruk har lagts till på blanketten på grund av den lagändring som trädde i kraft 1.1.2022. Nya uppgifter:
   • 699 Jag bedriver vattenbruk yrkesmässigt (1=ja)
   • 753 Vattenbruk, lätt brännolja, liter
   • 754 Vattenbruk, tung brännolja, kilogram
   • 875 Vattenbruk, biobrännolja R, liter
   • 876 Vattenbruk, biobrännolja T, liter