Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 28.1.2020

 

Under versionsuppdateringen 28.1.2020 ca kl. 7 - 9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

  • Du kan kontrollera och lämna in alla inkomstskattedeklarationer för samfund (4, 6, 6B, 6C, 6U) för räkenskapsperioderna 2020.
  • Du kan kontrollera och fr.o.m. 1.3 skicka årsanmälningar för 2020
  • Du kan kontrollera och lämna in nya Avropslageranmälan till sammandragsdeklarationen för moms (VSRALVCO)Tekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

TaMo

  • Formaten 2020 för samfund (4, 6, 6B, 6C, 6U) och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna läggs till (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
  • Formaten för årsanmälningarna för 2020 och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna läggs till (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
    • o Ett nytt dataflöde för årsanmälningsuppgifterna om aktiesparkonton (VSOSAKET) läggs till.
  • Formaten för det nya dataflödet Avropslageranmälan till sammandragsdeklarationen för moms (VSRALVCO) och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna läggs till (postbeskrivningen finns på skatt.fi).