Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 27 september 2022

 

Under versionsuppdateringen den 27 september 2022 cirka kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Centrala ändringar:

 • Du kan kontrollera och skicka inkomstskattedeklarationer för personbolag (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) för skatteåret 2022.
 • Direktöverföringar för förskottsuppbörden för år 2023:
  • Du kan för förskottsuppbörden för år 2023 kontrollera och lämna in
   • direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE),
   • direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE),
   • direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) samt
   • anmälningar om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstuppgifter (VKTYOSVA).
  • Exempelmaterialen har uppdaterats till utvecklarsidan Ilmoitin.fi/kehittäjät.
 • Vi har förbättrat sättet på vilket resultaten av kontrollen visas i Ilmoitin.fi:
  • Vid en kontroll som gjorts när man är inloggad visas posterna i ordningen: fel, anmärkning, ok.
  • I felmeddelandena för posterna som gäller skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande (VSURAKKA, VSTYONTE, VSRAKYHT) visas också det radnummer där felet finns i filen.