Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

De som använder tjänsten Katso får en förlängd tid för övergången till Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifiering till den 30 april 2021. Hämta deklarationerna och anmälningarna senast 30.4.2021 från Ilmoitin.fi

 
Om du har använt Ilmoitin.fi med Katso-koder eller Katso-auktoriseringar kan du inte längre efter 30.4.2021 hämta skickade och arkiverade deklarationer och anmälningar från tjänsten. Hämta och spara dem före slutet av april. Webbtjänsten Katso tas ur bruk 30.4.2021. Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter ersätter tjänsten.
läs mer.