Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 28 mars 2023

 

Under versionsuppdateringen 28.3.2023, cirka kl. 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Centrala ändringar:

  • Du kan kontrollera och skicka årsanmälningar för 2023.
    • Det läggs till kontroller enligt postbeskrivningarna i årsanmälningarna 2023 (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
  • I FATCA-dataflödet har elementen AccountHolder/Individual/TIN och SubstantialOwner/Individual/TIN 999999999 är också ett tillåtet värde (teknisk tillämpningsanvisning på skatt.fi).
  • TIN -kontrollen har ändrats ((DAC6, WHT, WRP101, WRP102 and CRSDAC2):
    • Med landskoder CZ, EL, GB, LV, MT, RO, SK och XI, noteras att TIN inte kunde kontrolleras.