Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 26 januari 2021

 

Under versionsuppdateringen den 26 januari 2021 cirka klockan 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Kan du kontrollera och lämna inkomstskattedeklarationer för samfund (4, 6, 6B, 6C, 6U) för räkenskapsperioderna 2021.
 • Kan du kontrollera och från och med den 1 mars lämna årsanmälningar för 2021.
 • CbC/DAC4 - Schemat CbC som gäller land-för-land-rapporten för beskattningen uppdateras att motsvara 2.0 (se meddelandet på skatt.fi).
 • Ankomstmeddelandet om materialet har redigerats.Tekniska ändringar i versionsuppdateringen för programutvecklare.

Tamo

 • Formaten 2021 för samfund (4, 6, 6B, 6C, 6U) och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna läggs till (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
  • I dataflöden som innehåller uppgiften 048 ändras uppgiften 048 till obligatorisk (tidigare frivillig).
 • Formaten på årsanmälningarna för 2021 och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna läggs till (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
  • I dataflöden som innehåller uppgiften 048 ändras uppgiften 048 till obligatorisk (tidigare frivillig).
 • CbC/DAC4 - Uppdatering av schemat CbC 2.0 som gäller land-för-land-rapporten för beskattningen.
 • En anmärkning har lagts till om borttagningen av strukturen ReportingFI från årsanmälan CRS och DAC2.