Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

Ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 30 mars 2021

 

Under versionsuppdateringen den 30 mars 2021 cirka klockan 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Det kommer uppdateringar i kontrollen av uppgifterna FATCA och CRS/DAC2.
  • Även FATCA: TIN-punkten uppdateras för situationer där finansinstitutet i sina uppgifter inte har personkontoinnehavarens amerikanska TIN vid rapporteringstidpunkten
 • I VSOSERIT 2021 läggs det till en kontoll (Antalet aktier (236) får inte vara noll)
 • Ansökan om återbäring på punktskatt på energiprodukter (postbeskrivning EVP 2021 ändringar)
  • En lagändring trädde i kraft 1.1.2021 varvid det till punktskatt på energiprodukter kom en ny typ av Bioavfallsolja T som kan användas både inom jordbruk och växthusodling. Efter namnet på den nuvarande Bioavfallsoljan står det R.Tekniska ändringar i versionsuppdateringen för programutvecklare

Tamo

 • Det kommer uppdateringar i kontrollen av uppgifterna FATCA och CRS/DAC2.
  • Även FATCA: TIN-punkten uppdateras för situationer där finansinstitutet i sina uppgifter inte har personkontoinnehavarens amerikanska TIN vid rapporteringstidpunkten
 • I VSOSERIT 2021 läggs det till en kontoll (Antalet aktier (236) får inte vara noll) Postbeskrivningen finns på skatt.fi.
 • Ansökan om återbäring på punktskatt på energiprodukter (postbeskrivning EVP 2021 ändringar) Postbeskrivningen finns på skatt.fi.
  • En lagändring trädde i kraft 1.1.2021 varvid det till punktskatt på energiprodukter kom en ny typ av Bioavfallsolja T som kan användas både inom jordbruk och växthusodling. Efter namnet på den nuvarande Bioavfallsoljan står det R.