Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 09.6.2020

 

Under versionsuppdateringen 09.06.2020 ca kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Det är möjligt att kontrollera och skicka elektroniska ansökningar om källskattekort samt bilagor
 • Det är möjligt att kontrollera och skicka uppgifter enligt det nya dataflödet DAC6DC
 • Det blir ändringar i dagarna för CRS/DAC2 och FATCA i Ilmoitin.fi
  • Nya data och ersättande anmälningar kan skickas för perioden ReportingPeriod 2019-12-31 t.o.m. 15.8.2020
  • Korrigeringsanmälningar för perioden ReportingPeriod 2019-12-31 kan skickas fr.o.m. 1.9.2020 (ingen ändring)
 • Nya kontroller till valideringar av CRS/DAC2 och FATCA-dataflödenTekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

TaMo

 • Det är möjligt att skicka elektroniska ansökningar om källskattekort samt bilagor (anvisning för teknisk tillämpning och beskrivning av bilagorna finns på skatt.fi).
 • Det är möjligt att kontrollera och skicka uppgifter enligt det nya dataflödet DAC6DC (postbeskrivningen publiceras på skatt.fi)
 • Det blir ändringar i dagarna för CRS/DAC2 och FATCA-dataflöden Ilmoitin.fi (anvisning för teknisk tillämpning finns på skatt.fi>)
 • Ändringar i valideringar av CRS/DAC2 och FATCA-dataflöden (anvisning för teknisk tillämpning finns på skatt.fi>)