Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Aktuellt

Ny version av Ilmoitin.fi kommer ut tisdagen den 30 november 2021

 

Under versionsuppdateringen 30.11.2021, cirka kl. 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Man kan kontrollera TRACE-anmälningar (kan skickas fr.o.m. 1.1.2022)
 • Man kan lämna CbC/DAC4-anmälan om utredningsskyldighet för 2022
 • Det har gjorts ändringar i kontroller av CbC-korrigeringsanmälningar
 • I dataflödet CbC/DAC4 läggs till uppgifterna 048 och 198 som obligatoriska fr.o.m. 2022
 • I dataflödet DAC6 har det lagts till nya kontroller och tagits i bruk ett nytt schema, i anmälan om kod-uppgiftspar har gjorts anmälningar som beror på schemaändringen
 • Det har gjorts ändringar i FATCA-dataflödets kontroller
 • Det har lagts till nya kontroller i dataflödet VSROSERI
 • Det går inte längre att skicka FPA:s dataflöden med fast längd via Ilmoitin
 • I fortsättningen kan man i raderingsanmälan också ange 048-uppgiften (namnet på den programvara som skickat anmälan)Tekniska ändringar i versionsuppdateringen för programutvecklare.

Tamo

 • Man kan kontrollera TRACE-anmälningar (kan skickas fr.o.m. 1.1.2022) (tekniska tillämpningsanvisningen på skatt.fi)
 • Man kan lämna CbC/DAC4-anmälan om utredningsskyldighet för 2022 (postbeskrivningen på skatt.fi)
 • Det har gjorts ändringar i kontroller av CbC-korrigeringsanmälningar (postbeskrivningen på skatt.fi)
 • I dataflödet CbC/DAC4 läggs till uppgifterna 048 och 198 som obligatoriska fr.o.m. 2022 (postbeskrivningen på skatt.fi)
 • I dataflödet DAC6 har det lagts till nya kontroller och tagits i bruk ett nytt schema, i anmälan om kod-uppgiftspar har gjorts anmälningar som beror på schemaändringen (tekniska tillämpningsanvisningen och postbeskrivningen på skatt.fi)
 • Det har gjorts ändringar i FATCA-dataflödets kontroller (tekniska tillämpningsanvisningen på skatt.fi)
 • Det har lagts till nya kontroller i dataflödet VSROSERI (postbeskrivningen på skatt.fi)
 • FPA:s dataflöden med fast längd tas bort från formaten i Ilmoitin
 • I fortsättningen kan man i raderingsanmälan också ange 048-uppgiften (namnet på den programvara som skickat anmälan) (elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning på skatt.fi)