Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Kontroll av materialet

I Ilmoitin.fi kan du kontrollera den formella riktigheten av de elektroniska deklarationerna av skatter på eget initiativ, årsanmälningarna och inkomstskattedeklarationerna samt direktöverföringarna.

Kontrolltjänsten är avsedd för endast kontroll av materialets formella riktighet, materialet förmedlas inte vidare. Korrigera de eventuella felen i det program som skapade materialet. Materialet kan lämnas in efter inloggning.

Välj en fil