Kehittäjät-etusivulle  Ilmoitin.fi/kehittäjät

Komponentit

Ohjelmistotaloja varten on ladattavissa seuraavat komponentit ohjeineen:

  • ApitamoPKIClient

Alla mainittujen palveluiden käyttäjiä suositellaan siirtymään varmennepohjaisen ApitamoPKI:n käyttöön vuoden 2020 aikana.

  • ApiTaMoClient
  • TunneliClient

Ennen komponenttien käyttöönottoa ole yhteydessä Verohallintoon. Verohallinto antaa testauksessa tarvittavat tiedot. Tuotantokäytöstä on sovittava Verohallinnon kanssa.

ApitamoPKI

ApitamoPKI hyväksyy ilmoittamisen tulorekisterin varmennepalvelun myöntämillä tiedon tuottajien varmenteilla, jotka on tarkoitettu Web Services -kanavassa (viivästetty tai reaaliaikainen) käytettäviksi.

ApitamoPKI tekninen kuvaus ja käyttöohje (vero.fi-sivuilla)

ApitamoPKIClient latauslinkit:


ApiTaMoClient - poistuu vuoden 2020 aikana

ApiTaMo poistuu vuoden 2020 aikana koska Katso-tunnistautuminen päättyy. Käyttäjiä suositellaan siirtymään varmennepohjaisen ApitamoPKI:n käyttöön.

ApiTaMoClient on Java-referenssitoteutus kun ohjelmisto/SaaS-palvelu halutaan liittää Web Services-rajapinnalla Ilmoitin.fi:hin. Käyttäjän tunnistautuminen tapahtuu Katso-tunnisteilla.


TunneliClient

Tunnelipalvelun käyttäjiä suositellaan siirtymään varmennepohjaisen ApitamoPKI:n käyttöön vuoden 2020 aikana.

TunneliClient on Java-referenssitoteutus Ilmoitin.fi-palvelun tunnelipalvelun käyttöön. Käyttäjän tunnistaminen tapahtuu Verohallinnon hyväksymällä tunnistusmenetelmällä.


Lähettäjiä varten usean tiedoston lähetys -client

Usean tiedoston lähetys -client on Java-kielellä toteutettu sovellus, joka hyödyntää Ilmoitin.fi-palvelun ApiTaMo-rajapintaa. Usean tiedoston lähetys clientin avulla voi lähettää sähköisesti kerralla useampia tuloveroilmoituksia, niiden liitteitä, vuosi-ilmoituksia ja kausiveroilmoituksia Verohallintoon. Ilmoitusaineistojen on sisällöltään ja lomakeyhdistelmiltään oltava muodollisesti oikeellisia, kuten Ilmoitin.fi-palvelun kautta lähetettäessä.

Sovellus käynnistetään klikkaamalla "Käynnistä sovellus"-linkkiä.

Käynnistä sovellus