Kehittäjät-etusivulle  Ilmoitin.fi/kehittäjät
<?xml version="1.0" ?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                xmlns:tns="http://www.vero.fi/xmlschema/ApiTaMo" >
<S:Body><tns:parseData>
<ilmoitus>000:VSRTASKV
010:0000000-0
011:5
050:K
052:4
053:2012
601:687600
602:8564700
605:600
606:57800
609:6500
610:756800
100:03122009
999:001</ilmoitus>
<kieli>FI</kieli>
<tyyppi>1</tyyppi>
<vastaanotto>0</vastaanotto>
</tns:parseData></S:Body>
</S:Envelope>